เมนู

ช่วยเหลือ

0

Tablet minimum requirements for use of the manufacturing app

Avatar
Nomad_King

Hello,

What are the minimum requirements a tablet has to have for use of the manufacturing app?

สนามนี้ถือเป็นภาพที่ใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับการติดต่อนี้ จำกัด 1024x1024px
ยกเลิก