เมนู

ช่วยเหลือ

0

setting up odoo runbot on odoo 9.0

Avatar
andrew

can someone explain me how to setup runbot to my localhost?
i always got no log error detail and red thumb when testing with base repo (git@github.com:odoo/odoo)


i use odoo v 9.0 for this runbot

สนามนี้ถือเป็นภาพที่ใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับการติดต่อนี้ จำกัด 1024x1024px
ยกเลิก