เมนู

ช่วยเหลือ

0

Link PoS bank payment method to bank account entry

Avatar
Abdulmonem

Hello, 

I want to link the bank payment method in PoS app to the bank account Journal Entries. 

so once the customer bay with his card it will effect a specific bank account balance on accounting app 

สนามนี้ถือเป็นภาพที่ใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับการติดต่อนี้ จำกัด 1024x1024px
ยกเลิก
2 Answers
0
Avatar
Abdulmonem
Best Answer

Thank you Goutham for you answer. 

Than bank journal is already created but I could not link the payment method to the bank journal 

สนามนี้ถือเป็นภาพที่ใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับการติดต่อนี้ จำกัด 1024x1024px
ยกเลิก
0
Avatar
Goutham
Best Answer

Create One Journal and use that journal on the POS.

สนามนี้ถือเป็นภาพที่ใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับการติดต่อนี้ จำกัด 1024x1024px
ยกเลิก