เมนู

ช่วยเหลือ

0

I'm receiving an error while trying to use the jasper module in Odoo 11

Avatar
Agustin Castillo

I did the steps described for its installation (https://www.odoo.com/apps/modules/11.0/jasper_reports/) and I get this error. 

"Converter jasper not implemented."

สนามนี้ถือเป็นภาพที่ใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับการติดต่อนี้ จำกัด 1024x1024px
ยกเลิก