เมนู

Saralina Wholesome Kitchen, SRL

Saralina Wholesome Kitchen, SRL

ดำเนินการโดย

Consultoria Henca (42 อ้างอิง

Consultoria Henca
C. Camila Henríquez Ureña 1 Plaza Truly Nolen
10114 Santo Domingo
สาธารณรัฐโดมินิกัน
+1 (829) 956 7567 & +1 (809) 803 7212
juliano@consultoriahenca.com

Restaurante especializado en comida saludable y nutritiva.