เมนู

ข้อมูลอ้างอิงของเรา

Trusted by millions worldwide

References by Industries

References by Country

KMV BEV CZ s.r.o
KMV BEV CZ s.r.o Wholesale/Retail
Mattoni 1873 is the market leader in soft drinks in Central Europe. The company's goal is for the entire beverage industry to be sustainable in the long run.

The company has a whole B2C eshop on Odoo, which we manage and implement new functionality in the form of whole year cooperation.

Implemented modules: eCommerce, Website, CRM, Discuss, Sales, Inventory, Email marketing, Marketing automation.
PAVOUCI s.r.o.
PAVOUCI s.r.o. Wholesale/Retail
PAVOUCI s.r.o.
se specializuje na provádění výškových a speciálních prací na veškerých výškových a špatně dostupných objektech (panelové domy, komíny, vodojemy, mosty, přehrady, jeřáby, stožáry, větrné elektrárny, haly, průmyslové objekty, kostely, historické památky atd. Ve výškách provádíme veškeré řemeslné, odborné a speciální práce.
Odoo moduly: CRM, Fakturace, Prodej, Webstránka, eCommerce, Projekt, Sklady, Údržba, Studio, Dokumenty
SwissCEE Agency s.r.o.
SwissCEE Agency s.r.o. Wholesale/Retail
Your connection to the Czech Republic
https://swisscee.eu/