เมนู

ข้อมูลอ้างอิงของเรา

Trusted by millions worldwide

References by Industries

References by Country

AMELIOR Kft.
AMELIOR Kft. Wholesale/Retail
Felhőtlen élményt és luxus kényelmet kínálnak azoknak akik a kerékpározásban a szabadságot kedvelik, nem pedig a nehéz emelkedőket és a kínzó megpróbáltatásokat. Annyira Más Bringabolt: https://www.ambringa.hu/
BELMATEX KFT
BELMATEX KFT Wholesale/Retail
Textilewebshop, specializing in lingerie, robes and towels.
CMES Electronics Kft.
CMES Electronics Kft. Wholesale/Retail
A CMES Elektronics Kft a magyarországi HUAWEI hivatalos értékesítési képviselője. A hivatalos HUAWEI webshop 2021 decemberében indult a www.huawei-store.hu oldalon. Nagyon örülünk, hogy ilyen nagy nemzetközi vállalat képviseletének a teljes hátterét is ki tudjuk szolgálni.
Meritum Kft
Meritum Kft Wholesale/Retail
The largest selection of upholstery fabrics in Hungary The main activity of our company, which dates back almost 90 years, is the production and distribution of furniture fabrics, decor materials, curtains, and the trade of upholstery accessories. The widest offer of furniture fabrics in Hungary.
Prevotex Hungary kft
Prevotex Hungary kft Wholesale/Retail
Elsődleges feladat volt a vállalkozás ügyfélkapcsolat kezelésének korszerű megoldása. Ennek érdekében a CRM modul bevezetésével indultunk el az Implementáció során. Következő lépésben a Sales és Invoice modul került bekapcsolásra. Így az árajánlatok, megrendelések kezelése is a lehető legmodernebb technikával valósul meg innentől. A tulajdonos- vezető alaposan megvizsgálta az Odoo rugalmasságát, lehetőségeit, mielőtt elkötelezte magát. Fontos körülmény volt, hogy a jövőben könnyedén tudjon majd bővülni a rendszer, ne keljen külön szigetmegvalósításra kényszerülni. Hamarosan sor is kerül majd a raktárkezelés megoldására, immáron könnyedén megvalósítva ezt.
Profitadó Kft
Profitadó Kft Wholesale/Retail
Könyvelőirodaként 2006 óta segítik és könnyítik a Veszprém és vonzáskörzetében levő vállalkozók munkáját, online pedig az egész ország területén elérhetőek.
Q&C Magyarorszag Zrt.
Q&C Magyarorszag Zrt. Wholesale/Retail
A Q&C Magyarorszag Zrt. 2008-ban alapult, mint magyar vízadagoló automata üzemeltető és szolgáltató cég. A kezdetektől fogva az volt a céljuk, hogy megreformálják a háztartási ivóvíz piacot. Az egyszer használatos, eldobható műanyag palackoknál jobb és fenntarthatóbb megoldást kínálnak saját vízadagoló gép szériájukkal.
Soler Partners Korlátolt Felelősségű Társaság
Soler Partners Korlátolt Felelősségű Társaság Wholesale/Retail
A SOLER-nél azért dolgoznak, hogy mindenki, aki napelemrendszer telepítése mellett dönt, három dolgot biztosan megkapjon tőlük:
1. Egy rendszert, ami az igényeinek megfelelően, a lehetőségek szerint a leginkább előrejelezhető módon biztosítja számára és családja számára a villamosenergiát.
2. Minőséget és garanciát arra, hogy 20-25 évig gondtalanul használhassa rendszerét.
3. Biztonságot a család és az ingatlan számára a professzionális és esztétikus telepítés révén.
Westhigénia Kft.
Westhigénia Kft. Wholesale/Retail
Westhigiénia Kft. mosdóhigiéniai termékek forgalmazója. Több, mint húsz éve vannak jelen Vas megyében, kezdetektõl fogva a TORK termékekre szakosodva. Telephelyük Szombathely ipari parkjában van, 600 négyzetméteres raktárral, és bemutatóteremmel. Raktárkapacitásuk volumenben 200 raklap fogadására képes.