เมนู

การอ้างอิงของเรา

ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้นับล้านทั่วโลก

อ้างอิงตามอุตสาหกรรม

อ้างอิงตามประเทศ

Genius Concepts wall solutions t/a GCFires
Genius Concepts wall solutions t/a GCFires ครัวเรือน
GC Fires sells and installs a wide range of freestanding and built-in closed combustion fireplaces, as well as ceramic firepots, portable pizza ovens, portable braais, built-in braais, stainless steel flue kits, and all the necessities. They also sell freestanding, built-in and drop-in gas fireplaces, grates, and gas braais. They provide full service to their customers under one roof, using highly-skilled installation teams on duty, and for installations outside the Cape Town area, they work with trusted independent installers. With Dutch ownership, they provide a high standard of service with a focus on service excellence.

busii implements and provides support for various Odoo apps that are used to enhance all of these qualities including the CRM platform, sales, accounting and projects. These all enable the sales and installations to be monitored and completed with ease
Tesoro Mosaics & More (Pty) Ltd t/a Africa Tile Trade
Tesoro Mosaics & More (Pty) Ltd t/a Africa Tile Trade ครัวเรือน
Tesoro Mosaics is a KZN based company that specializes in creating beautiful and durables tiles and interior accessories.
XRA has successfully implemented the Inventory, sales, purchases, accounting, CRM modules for Tesoro Mosaics. The workflow and streamline system processes were also optimized using Odoo customization.