เมนู

การอ้างอิงของเรา

ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้นับล้านทั่วโลก

อ้างอิงตามอุตสาหกรรม

อ้างอิงตามประเทศ

AS Connecto Eesti
AS Connecto Eesti การติดต่อสื่อสาร
We specialise in the design, construction and maintenance of modern society’s lifelines – electricity and telecommunications networks – as well as the construction and maintenance of gas networks. We help our customers ensure that the network services they provide are always available at all times.
Impactic OÜ
Impactic OÜ การติดต่อสื่อสาร
Impactic OÜ started providing POS solutions based on Odoo. We emerged quickly from just POS systems and now we are offering full grade ERP solutions and consultation services for different Odoo versions. Our team is passionate about delivering deployments and support always on time.
Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus
Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus การติดต่อสื่อสาร
The Health and Welfare Information Systems Center (TEHIK) is an information and communication technology competence centre in the field of health, social and work. We implement the most important IT projects in the public sector, advise other state agencies on new developments and administration, and we are pioneers in new technological solutions.
Velar Solutions OÜ
Velar Solutions OÜ การติดต่อสื่อสาร
Velar Solutions OÜ is an IT company that provides development services and outstaffing to customers.