เมนู

การอ้างอิงของเรา

ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้นับล้านทั่วโลก

อ้างอิงตามอุตสาหกรรม

อ้างอิงตามประเทศ

Myanmar Awba Group
Myanmar Awba Group การผลิต
Awba is Myanmar’s largest manufacturer and distributor of agricultural technology with a focus on crop protection, crop nutrition and high-quality seeds.