เมนู

การอ้างอิงของเรา

ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้นับล้านทั่วโลก

อ้างอิงตามอุตสาหกรรม

อ้างอิงตามประเทศ

AXIS Tech Estonia AS
AXIS Tech Estonia AS ก่อสร้าง
Axis Tech Estonia is one of the leading biomass energy solutions and steel processing companies in the Baltic states. It manufactures steel structures and customized products intended for a variety of industries. Whole-cycle steel structure manufacturing works are carried out here, including manufacture, processing, assembly and delivery of products to the customer. The factory with an area of 27 000 ㎡ located in northern Estonia and occupying a territory of 10 ha employs more than 300 employees and manufactures more than 7000 high-quality steel structures, equipment and system components for different purposes yearly.
Pedrobeat AS
Pedrobeat AS ก่อสร้าง
https://www.pblc.eu/
Manufacturer of Outdoor, Industrial and Commercial Lighting
PBLC Nordic products are solution based to meet the requirements of the most demanding customers and harsh environmental conditions. We ensure that our products meet the highest quality standards and the ecological restrictions set by the manufacturing code in EU.
Primostar OÜ
Primostar OÜ ก่อสร้าง
Primostar OÜ is an Estonian company operating for more than 20 years, specializing in the waterproofing of underground concrete structures.
URETEK BALTIC OÜ
URETEK BALTIC OÜ ก่อสร้าง
URETEK solves problems with a settlement without disturbing the life and commercial activity of its customers.