เมนู

การอ้างอิงของเรา

ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้นับล้านทั่วโลก

อ้างอิงตามอุตสาหกรรม

อ้างอิงตามประเทศ

Adma International Ltd
Adma International Ltd Food/Hospitality
Adma International Ltd is a family business set-up in 2002 in both Uganda and Rwanda. Today the business is run by a second generation and has become Uganda’s leading distributor in Pet Food.
World Wild Ltd
World Wild Ltd Food/Hospitality
World wild limited is a coffee production company based with its headquarters in Uganda. World wild provides very sustainable coffee with no middlemen involved and traces its coffee from the coffee farmer while appreciating the farmer to how the coffee is made and transformed. As Tech things limited, we have deployed a customized Odoo system appreciating their work flow from the farmer until the coffee is shipped or delivered to the door step.