เมนู

การอ้างอิงของเรา

ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้นับล้านทั่วโลก

อ้างอิงตามอุตสาหกรรม

อ้างอิงตามประเทศ

KEMA SK s.r.o
KEMA SK s.r.o Food/Hospitality
KEMA SK je spoločnosť venujúca sa obchodu s gastro-technológiami a okrem iného aj ich samotnej inštalácii a montáži, projektovaniu gastro-prevádzok či poradenstve a optimalizácii.

26HOUSE služby: Analýza lokalizovaného účtovníctva pre SR, Konfigurácia,

Odoo moduly: Nábor zamestnancov, Eventy, Email Marketing, Pracovné výkazy, Výjazd do terénu, Nákupné objednávky, Online Účtovníctvo, SK Faktúra, Sklady, Projekty, Tvorca webstránok, eCommerce, Predaj, CRM