เมนู

การอ้างอิงของเรา

ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้นับล้านทั่วโลก

อ้างอิงตามอุตสาหกรรม

อ้างอิงตามประเทศ

COLAINORD
COLAINORD Food/Hospitality
COLAINORD, une coopérative laitière située à Tétouan, emploie 580 personnes et produit annuellement environ 55 000 tonnes de produits laitiers et dérivés. Ses principaux produits comprennent le lait pasteurisé, le lait UHT, les yaourts, le lait fermenté, le beurre et le fromage frais.
DIPROMER3
DIPROMER3 Food/Hospitality
DIPROMER III est une société spécialisée dans la distribution de produits de pêche depuis plus de 30 ans, dans le domaine de la pêche, l'élaboration et la congélation des Pélagiques.
Fromagerie Noor
Fromagerie Noor Food/Hospitality
La Fromagerie Noor est réputée pour ses produits laitiers et fromages de haute qualité, témoignant d'un savoir-faire exceptionnel et d'une sélection rigoureuse des ingrédients les plus fins. Les fromages de la fromagerie Noor se distinguent par leur affinage minutieux, qui confère à chaque morceau une complexité de saveurs unique et une expérience gustative inoubliable.

Manzeh Diafa
Manzeh Diafa Food/Hospitality
Fondé en 1946, le groupe Rahal a pu consolider une expérience et une maitrise dans les métiers de bouche en développant ainsi un ensemble de projets intégrés lui ayant permis de se positionner comme un operateur leader incontesté dans son domaine et d’acquérir une notoriété et une renommée internationale.Depuis l’année 2002, la stratégie du Groupe a envisagé la diversification dans de nouveaux métiers en bénéficiant des synergies après une consolidation de l’activité de base par une intégration verticale en amont des différents métiers relatifs à la restauration et au traiteur. Il s’agit d’un choix stratégique du Groupe ayant pour objectif de placer ses différents projets dans des secteurs porteurs et créateurs de valeur et d’enrichir son portefeuille.