เมนู

การอ้างอิงของเรา

ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้นับล้านทั่วโลก

อ้างอิงตามอุตสาหกรรม

อ้างอิงตามประเทศ

Chocolaterie Robert SA
Chocolaterie Robert SA Food/Hospitality
Référence internationale, la Chocolaterie Robert est un des plus grands artisans chocolatiers dans le monde. Dans sa stratégie de développement, elle a fait appel à eTech pour la mise en place d’un système ERP Odoo permettant de gérer à la fois les achats, les ventes, la comptabilité, le stock et la production.
#achat #vente #comptabilité #stock #production