เมนู

การอ้างอิงของเรา

ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้นับล้านทั่วโลก

อ้างอิงตามอุตสาหกรรม

อ้างอิงตามประเทศ

Prestoeat
Prestoeat Food/Hospitality
بريســتو إيــت : تطبيق على أجهزة الـios و الـ Android 📱 يوفر لك إمكانية الطلب من أغلب مطاعم ومقاهي مدينة طرابلس. ويخصص سائق "PrestoMan" 🛵 للاهتمام بطلبك وضمان وصوله في أسرع وقت وبدرجة حرارة مثالية سواء كان ساخن 🔥 أو بارد ❄️
كما يوفر التطبيق ميزات متعددة، ومنها؛
- الدفع بإستخدام المحفظة لتجنب الدفع نقداً في كُل طلب 💵
- تغيير العنوان بما يتلائم مع مكان تواجدك وقت الطلب 📌
- ميزة التعديل في طلبك، إلغاء أو إضافة مكون معين ✔️
- مراقبة حالة طلبك ومتابعة PrestoMan إلى أن يصل لعنوانك 📍
شركة الشيف
شركة الشيف Food/Hospitality
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻴﻒ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﺳﻨﺔ 2015 ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻤﻮﻳﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات وﻫﻲ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﻤﺰودﻳﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ واﻹﻣﺪاد ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﺪرة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 30,000 وﺟﺒﺔ ﺳﺎﺧﻨﺔ وﺑﺎردة ﻳﻮﻣﻴﺎ. وﺗﻤﺎرس اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﻴﺮان.
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻴﻒ ﺑﻤﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺤﺼﺮي داﺧﻞ ﻣﻄﺎر ﻣﻌﺘﻴﻘﺔ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺬي ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﺳﺮع اﻟﺨﺪﻣﺎت وأﺟﻮدﻫﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان ﺑﺪون ﺣﺪود ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻤﻴﺎت وﺳﺮﻋﺔ اﻻﻧﺠﺎز
عطور الوادي
عطور الوادي Food/Hospitality
شركة عطور الوادي لاستيراد المواد الغذائية: شركة ليبية رائدة في مجال استيراد وتوزيع المواد الغذائية، تأسست عام 2013 في مدينة مصراته ثم توسعت لباقي المدن الليبيه. شركة عطور الوادي لاستيراد المواد الغذائية هي علامة تجارية ليبية تساهم في النمو الاقتصادي بالسوق الليبي, وهي الشركة الاولى في ليبيا في الحصول على توكيلات الشركات
العالمية ذات المنتجات الاعلى جودة في السوق واستيراد أفخم أنواع المنتجات الغذائية وتوزيعها.
https://ot-alwadi.com/