เมนู

การอ้างอิงของเรา

ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้นับล้านทั่วโลก

อ้างอิงตามอุตสาหกรรม

อ้างอิงตามประเทศ

Nowelli
Nowelli Food/Hospitality
Nowelli est un service traiteur qui propose des plats sains et équilibrés aux entreprises. Odoo leur permet de gérer leur site web, les prises de commandes en ligne, la facturation et la comptabilité.
SESA CATERING
SESA CATERING Food/Hospitality
SESA CATERING est une société qui évolue dans le catering et la restauration collective. Installée à Diamniadio, SESA CATERING s’occupe de la restauration collective des services des sphères ministérielles Ousmane Tanor Dieng, du domaine industriel de Diamniadio et de l’Aéroport International Blaise Diagne.