เมนู

การอ้างอิงของเรา

ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้นับล้านทั่วโลก

อ้างอิงตามอุตสาหกรรม

อ้างอิงตามประเทศ

Dokument Press 26 AB
Dokument Press 26 AB บันเทิง
Dokument Press is both a publisher and a knowledge-providing company with its roots in the Swedish hip-hop movement. Its publishing includes book titles that both reach large audiences and affects social discourse. They give lectures and workshops both in Sweden and abroad, mainly on street culture, creativity, civic participation, and the right to public space.