เมนู

การอ้างอิงของเรา

ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้นับล้านทั่วโลก

อ้างอิงตามอุตสาหกรรม

อ้างอิงตามประเทศ

HenX Asia Ltd.
HenX Asia Ltd. บันเทิง
Verspreid over 5 continenten, regelen wij wereldwijd entertainment vervoer van hoge kwaliteit. Voor elk soort live event, show of expositie; van kleinschalig tot uitdagend en complex met een transatlantisch karakter. De sleutel tot ons succes is ons toegewijde personeel, die gepassioneerd zijn over hun werk en die dagelijks met korte planningen en onverwachte diensten op locaties kunnen werken.