เมนู

การอ้างอิงของเรา

ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้นับล้านทั่วโลก

อ้างอิงตามอุตสาหกรรม

อ้างอิงตามประเทศ

Exercisemaster Oy
Exercisemaster Oy บันเทิง
We all should move a bit more. And that is what Exercise master is all about. The company is running digital video course subscriptions on top of Odoo.
Valo Motion Oy
Valo Motion Oy บันเทิง
Our innovative mixed reality gaming products ValoArena, ValoClimb and ValoJump entertain kids, adults, gamers and athletes around the world. These fully automatic digital attractions offer a worry-free solution for family entertainment centers, activity parks and other indoor leisure spaces. Read more: valomotion.com

Innovatiiviset mixed reality -pelituotteemme ValoArena, ValoClimb ja ValoJump viihdyttävät lapsia, aikuisia, pelaajia ja urheilijoita ympäri maailmaa. Nämä täysin automaattiset digitaaliset viihdetuotteet tarjoavat huolettoman ratkaisun perheviihdekeskuksiin, aktiviteettipuistoihin ja muihin sisätiloihin. Lue lisää: valomotion.com