เมนู

การอ้างอิงของเรา

ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้นับล้านทั่วโลก

อ้างอิงตามอุตสาหกรรม

อ้างอิงตามประเทศ

Decibelpixel Ltda.
Decibelpixel Ltda. บันเทิง
Durante los últimos años nos hemos consolidad como un proveedor experto en la integración de tecnologías de audio y video en diversas industrias como el retail, minería, transporte, salud y servicios. Nuestro alto nivel de especialización y conocimiento nos permite entregar a nuestros clientes una completa asesoría para tomar la mejor decisión de compra y para llevar a cabo cualquier proyecto de integración audiovisual, desde el equipamiento de pequeños espacios hasta complejas soluciones para centros comerciales o edificios corporativos.