เมนู

แชร์ความรู้ของคุณ

ด้วยพลังของ YouTube และ Slideshare
ที่รวมอยู่บนเว็บไซต์ของคุณ

เริ่มเลย ฟรี

ฟรี ตลอดไป ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ (ทำไม?)

ระบบการจัดการเอกสาร

เผยแพร่งานนำเสนอ วิดีโอ รูปภาพ ตลอดจนเอกสารต่างๆ บนเว็บไซต์ของคุณได้โดยตรง

บอกลาความวุ่นวายในการเก็บและการถือไฟล์โดยบุคคลภายนอก ด้วย Odoo Slides คุณสามารถรวบรวมเอกสารทั้งหมดของคุณให้มาอยู่บนเว็บไซต์ แล้วแชร์ให้เป็นสาธารณะหรือเป็นส่วนตัวตามกลุ่มที่เลือก

วิดีโอ
รูปภาพ
PDF

แชร์เนื้อหาของคุณ
สู่สาธารณะ

ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมและลูกค้าเข้าถึงเนื้อหาของคุณได้ง่ายขึ้น

ด้วย Odoo Slides คุณจะมีหลายวิธีในการแชร์งานนำเสนอและวิดีโอของคุณ ทั้งบนโซเชียลมีเดีย ทางอีเมล หรือแม้แต่การฝังเนื้อหาลงบนเว็บไซต์อื่นโดยตรง

โชว์ผลงาน
และความสำเร็จของคุณ

จัดการเอกสารที่ใช้ภายในองค์กรแบบรวมศูนย์

สร้างไลบรารีที่สมบูรณ์แบบและค้นหาเอกสารภายในบริษัทของคุณอย่างง่ายดาย เก็บรักษาให้ปลอดภัยโดยการตั้งค่าช่องทางส่วนบุคคลที่เข้าถึงได้แต่เฉพาะพนักงานของคุณเท่านั้น

รวบรวมและแชร์เนื้อหาที่มีค่า

เผยแพร่ presentation จากบริษัทของคุณและจากผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม และแชร์เอกสารจากการฝึกอบรม การประชุม และการพูดคุยของคุณ

ผู้ใช้งาน 5 ล้านราย
สร้างการเติบโตให้ธุรกิจด้วย Odoo

ปลดปล่อย ขีดจำกัดของคุณ

เริ่มเลย

ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต - เข้าใช้งานได้ทันที