เมนู

ซอฟต์แวร์การบำรุงรักษา

สำหรับผู้ผลิตยุคใหม่

เริ่มเลย ฟรี

ฟรี ตลอดไป ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ (ทำไม?)

อินเตอร์เฟซ Odoo Maintenance แสดงอุปกรณ์
มุมมองปฏิทินของอุปกรณ์ที่ต้องบำรุงรักษา

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันแบบอัตโนมัติ

เพื่อให้สายการผลิตของคุณยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง

Odoo จะคำนวณค่าสถิติมาตรฐานเพื่อช่วยคุณวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซึ่งรวมถึงค่าเฉลี่ยของเวลาที่ทำงานได้โดยไม่มีเหตุขัดข้อง (MTBF) ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ต้องใช้ในการซ่อมแซมระบบ (MTTR) ตลอดจนวันที่คาดว่าระบบจะขัดข้องครั้งต่อไป และให้คุณตั้งค่ามาตรวัดและจัดตารางเวลาการบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้เป็นอัตโนมัติได้

ดูแลจัดการคำขอการบำรุงรักษาของคุณ

ด้วยมุมมองแบบคัมบังและมุมมองปฏิทิน

ติดตามความคืบหน้าของคำขอการบำรุงรักษาได้ง่ายๆ โดยใช้มุมมองแบบคัมบัง ใช้ปฏิทินการบำรุงรักษาเพื่อจัดการและวางแผนกิจกรรม ทีมของคุณจะต้องชื่นชอบการจัดการคำขอการบำรุงรักษาโดยใช้อินเตอร์เฟซแบบลากแล้วปล่อยที่ใช้งานได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

อินเตอร์เฟซส่วนหลังของ Odoo Maintenance พร้อมคำขอบำรุงรักษาอุปกรณ์

เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของอุปกรณ์

ด้วยการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ

ฝ่ายผลิตสามารถส่งคำขอรับการบำรุงรักษาจากแผงควบคุมจากศูนย์ควบคุมงานได้โดยตรง และเมื่อทีมบำรุงรักษาของคุณลงมือทำงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะได้รับการอัปเดตในแบบเรียลไทม์

การสื่อสารที่ดีขึ้นจะช่วยลดเหตุขัดข้อง และช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มุมมองอุปกรณ์เคลื่อนที่ใน Odoo Maintenance

แดชบอร์ดและ สถิติ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณถึงขีดสุด

ใช้ข้อมูลสถิติจากการคำนวณโดยอัตโนมัติ รวมถึงค่า MTBF และ MTBR เพื่อปรับเกณฑ์การบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้เหมาะสม และลดความเสี่ยงที่จะเกิด และเหตุขัดข้องของอุปกรณ์

ติดตามประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้แดชบอร์ด 

จัดทำ KPI แบบกำหนดเองได้ในไม่กี่คลิก

สมบูรณ์แบบเมื่อผสานรวมเข้ากับแอปอื่นๆ ของ Odoo

การผลิต

การผลิต

โซลูชันแผงควบคุมสำหรับศูนย์ควบคุมงานแบบครบวงจร

คุณภาพ

คุณภาพ

กำหนดจุดควบคุมคุณภาพและส่งการแจ้งเตือนด้านคุณภาพได้ง่ายๆ

PLM

PLM

จัดการการความเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมและเวอร์ชันได้อย่างง่ายดาย

7ล้านผู้ใช้
ขยายธุรกิจของพวกเขาด้วย Odoo

Unleash your growth potential

No credit card required - Instant access