Odmena

Besides gaining reputation with your questions and answers, you receive badges for being especially helpful.
Badges appear on your profile page, and your posts.

Autobiografik
Autobiografik

Dokončená vlastná biografia

52472 ocenený používatelia
Populárna otázka
Populárna otázka

Opýtal sa otázku s aspoň 150 zobrazeniami

25537 ocenený používatelia
Pozoruhodná otázka
Pozoruhodná otázka

Opýtal sa otázku s aspoň 250 zobrazeniami

24524 ocenený používatelia
Slávna otázka
Slávna otázka

Opýtal sa otázku s aspoň 500 zobrazeniami

21814 ocenený používatelia
Editor
Editor

Prvá úprava

12658 ocenený používatelia
Učenec
Učenec

Opýtal sa otázku a prijal odpoveď

7805 ocenený používatelia
Dôveryhodná otázka
Dôveryhodná otázka

Otázka nastavená ako obľúbená 1 používateľom

6579 ocenený používatelia
Študent
Študent

Opýtaná prvá otázka s aspoň jedným súhlasným hlasom

6365 ocenený používatelia
Kritik
Kritik

Prvý zamietavý hlas

1799 ocenený používatelia
Komentátor
Komentátor

Zverejnených 10 komentárov

1512 ocenený používatelia
Učiteľ
Učiteľ

Obdržané aspoň 3 hlasy zvolenia na odpoveď po prvý raz

1206 ocenený používatelia
Osvietené
Osvietené

Odpoveď bola prijatá s 3 alebo viac hlasmi

881 ocenený používatelia
Milá odpoveď
Milá odpoveď

Odpoveď zvolená hlasovaním 4 krát

804 ocenený používatelia
Klasifikátor
Klasifikátor

Vytvorený tag bol použitý pri 15 otázkach

685 ocenený používatelia
Milá otázka
Milá otázka

Otázka zvolená hlasovaním 4 razy

600 ocenený používatelia
Dobrá odpoveď
Dobrá odpoveď

Odpoveď zvolená hlasovaním 6 krát

398 ocenený používatelia
Dobrá otázka
Dobrá otázka

Otázka zvolená hlasovaním 6 krát

249 ocenený používatelia
Obľúbená otázka
Obľúbená otázka

Otázka nastavená ako obľúbená 5 používateľmi

227 ocenený používatelia
Samouk
Samouk

Zodpovedaná vlastná otázka s aspoň 4 hlasmi

156 ocenený používatelia
Hlavný komentátor
Hlavný komentátor

Zverejnených 100 komentárov

119 ocenený používatelia
Skvelá odpoveď
Skvelá odpoveď

Odpoveď zvolená hlasovaním 15 krát

79 ocenený používatelia
Disciplinované
Disciplinované

Zmazaný vlastný príspevok s 3 alebo viac súhlasnými hlasmi

35 ocenený používatelia
Skvelá otázka
Skvelá otázka

Otázka zvolená hlasovaním 15 krát

25 ocenený používatelia
Tlak rovesníkov
Tlak rovesníkov

Zmazané vlastné príspvky s 3 alebo viac protihlasmi

14 ocenený používatelia
Hviezdna otázka
Hviezdna otázka

Otázka nastavená ako obľúbená 25 používateľmi

8 ocenený používatelia
Vedátor
Vedátor

Zanechaných 10 odpovedí so skóre 10 alebo viac

0 ocenený používatelia