Odmena

Besides gaining reputation with your questions and answers, you receive badges for being especially helpful.
Badges appear on your profile page, and your posts.

Autobiografik
Autobiografik

Dokončená vlastná biografia

54148 ocenený používatelia
Populárna otázka
Populárna otázka

Opýtal sa otázku s aspoň 150 zobrazeniami

19564 ocenený používatelia
Pozoruhodná otázka
Pozoruhodná otázka

Opýtal sa otázku s aspoň 250 zobrazeniami

18657 ocenený používatelia
Slávna otázka
Slávna otázka

Opýtal sa otázku s aspoň 500 zobrazeniami

16442 ocenený používatelia
Editor
Editor

Prvá úprava

9956 ocenený používatelia
Podporovateľ
Podporovateľ

Prvý hlas zvolenia

7818 ocenený používatelia
Učenec
Učenec

Opýtal sa otázku a prijal odpoveď

5711 ocenený používatelia
Študent
Študent

Opýtaná prvá otázka s aspoň jedným súhlasným hlasom

5338 ocenený používatelia
Dôveryhodná otázka
Dôveryhodná otázka

Otázka nastavená ako obľúbená 1 používateľom

5044 ocenený používatelia
Komentátor
Komentátor

Zverejnených 10 komentárov

1300 ocenený používatelia
Kritik
Kritik

Prvý zamietavý hlas

1035 ocenený používatelia
Učiteľ
Učiteľ

Obdržané aspoň 3 hlasy zvolenia na odpoveď po prvý raz

974 ocenený používatelia
Osvietené
Osvietené

Odpoveď bola prijatá s 3 alebo viac hlasmi

693 ocenený používatelia
Milá odpoveď
Milá odpoveď

Odpoveď zvolená hlasovaním 4 krát

643 ocenený používatelia
Klasifikátor
Klasifikátor

Vytvorená menovka použitá pri 15 otázkach

592 ocenený používatelia
Milá otázka
Milá otázka

Otázka zvolená hlasovaním 4 razy

542 ocenený používatelia
Dobrá odpoveď
Dobrá odpoveď

Odpoveď zvolená hlasovaním 6 krát

326 ocenený používatelia
Dobrá otázka
Dobrá otázka

Otázka zvolená hlasovaním 6 krát

233 ocenený používatelia
Obľúbená otázka
Obľúbená otázka

Otázka nastavená ako obľúbená 5 používateľmi

213 ocenený používatelia
Hlavný komentátor
Hlavný komentátor

Zverejnených 100 komentárov

111 ocenený používatelia
Samouk
Samouk

Zodpovedaná vlastná otázka s aspoň 4 hlasmi

101 ocenený používatelia
Skvelá odpoveď
Skvelá odpoveď

Odpoveď zvolená hlasovaním 15 krát

68 ocenený používatelia
Guru
Guru

Odpoveď prijatá s 15 alebo viac hlasmi

63 ocenený používatelia
Skvelá otázka
Skvelá otázka

Otázka zvolená hlasovaním 15 krát

25 ocenený používatelia
Disciplinované
Disciplinované

Zmazaný vlastný príspevok s 3 alebo viac súhlasnými hlasmi

22 ocenený používatelia
Peer tlak
Peer tlak

Zmazané vlastné príspvky s 3 alebo viac protihlasmi

9 ocenený používatelia
Hviezdna otázka
Hviezdna otázka

Otázka nastavená ako obľúbená 25 používateľmi

7 ocenený používatelia
Vedátor
Vedátor

Zanechaných 10 odpovedí so skóre 10 alebo viac

0 ocenený používatelia