Odmena

Besides gaining reputation with your questions and answers, you receive badges for being especially helpful.
Badges appear on your profile page, and your posts.

Autobiografik
Autobiografik
Dokončená vlastná biografia
54189 ocenený používatelia
Populárna otázka
Populárna otázka
Opýtal sa otázku s aspoň 150 zobrazeniami
18746 ocenený používatelia
Pozoruhodná otázka
Pozoruhodná otázka
Opýtal sa otázku s aspoň 250 zobrazeniami
17659 ocenený používatelia
Slávna otázka
Slávna otázka
Opýtal sa otázku s aspoň 500 zobrazeniami
15658 ocenený používatelia
Editor
Editor
Prvá úprava
9640 ocenený používatelia
Podporovateľ
Podporovateľ
Prvý hlas zvolenia
7510 ocenený používatelia
Učenec
Učenec
Opýtal sa otázku a prijal odpoveď
5366 ocenený používatelia
Študent
Študent
Opýtaná prvá otázka s aspoň jedným súhlasným hlasom
5196 ocenený používatelia
Dôveryhodná otázka
Dôveryhodná otázka
Otázka nastavená ako obľúbená 1 používateľom
4859 ocenený používatelia
Komentátor
Komentátor
Zverejnených 10 komentárov
1266 ocenený používatelia
Kritik
Kritik
Prvý zamietavý hlas
942 ocenený používatelia
Učiteľ
Učiteľ
Obdržané aspoň 3 hlasy zvolenia na odpoveď po prvý raz
939 ocenený používatelia
Osvietené
Osvietené
Odpoveď bola prijatá s 3 alebo viac hlasmi
650 ocenený používatelia
Milá odpoveď
Milá odpoveď
Odpoveď zvolená hlasovaním 4 krát
626 ocenený používatelia
Klasifikátor
Klasifikátor
Vytvorená menovka použitá pri 15 otázkach
581 ocenený používatelia
Milá otázka
Milá otázka
Otázka zvolená hlasovaním 4 razy
539 ocenený používatelia
Dobrá odpoveď
Dobrá odpoveď
Odpoveď zvolená hlasovaním 6 krát
312 ocenený používatelia
Dobrá otázka
Dobrá otázka
Otázka zvolená hlasovaním 6 krát
232 ocenený používatelia
Obľúbená otázka
Obľúbená otázka
Otázka nastavená ako obľúbená 5 používateľmi
212 ocenený používatelia
Hlavný komentátor
Hlavný komentátor
Zverejnených 100 komentárov
111 ocenený používatelia
Samouk
Samouk
Zodpovedaná vlastná otázka s aspoň 4 hlasmi
98 ocenený používatelia
Skvelá odpoveď
Skvelá odpoveď
Odpoveď zvolená hlasovaním 15 krát
64 ocenený používatelia
Guru
Guru
Odpoveď prijatá s 15 alebo viac hlasmi
59 ocenený používatelia
Skvelá otázka
Skvelá otázka
Otázka zvolená hlasovaním 15 krát
24 ocenený používatelia
Disciplinované
Disciplinované
Zmazaný vlastný príspevok s 3 alebo viac súhlasnými hlasmi
21 ocenený používatelia
Peer tlak
Peer tlak
Zmazané vlastné príspvky s 3 alebo viac protihlasmi
9 ocenený používatelia
Hviezdna otázka
Hviezdna otázka
Otázka nastavená ako obľúbená 25 používateľmi
7 ocenený používatelia
Vedátor
Vedátor
Zanechaných 10 odpovedí so skóre 10 alebo viac
0 ocenený používatelia