Hľadáte služby?

Kontaktujte partnera v Lotyško

Umina LT, MB

Silver Partner

Umina LT, MB
Saulėtekio al. 15
LT-10224 Vilnius
Lotyško
+370 670 59401
tomas@umina.eu

"Umina LT", MB (Lithuania) and "Umina" OÜ (Estonia) are a group of companies specialising in implementing IT business systems. As an IT outsourcing company, we gained invaluable experience managing various business tools and overcoming the many challenges in their implementation. Which afterwards lead us to our partnership with "Odoo", being one of the most innovative business-solving systems.

Our Odoo service portfolio is designed to provide the best value for your money. The main goal is to align all your business activities within one IT environment, capable of boosting your deliveries in real-time. Our team is ambitious, dedicated and specialised, ready to take you through our client's journey:

Umina is your strategic IT partner, get in contact with us.

Ďalšie zdroje

ALTAS komercinis transportas, UAB
ALTAS komercinis transportas, UAB
Altas Komercinis Transportas, UAB yra pripažinti automobilių inžinerijos perfekcionistai.
Nuo 2002 metų, ištobulinę savo technologiją ir procesus, sukaupę reikšmingą patirtį, subūrę svarbias kompetencijas ir pasitelkę pažangią įrangą, Altas tapo pripažintais Europoje automobilių inžinerijos perfekcionistais.

Altas Komercinis Transportas, UAB are recognized perfectionists in automotive engineering.
Since 2002, they have become recognized in Europe as perfectionists in automotive engineering, having perfected Altas technology and processes, accumulated significant experience, accumulated important competencies and used advanced equipment.
Arboristas Renatas UAB
Arboristas Renatas UAB
Arboristas Renatas, UAB kaupė patirtį senų sodo ir parko medžių priežiūroje nuo 2004 metų. Arboristikos patirtis prasidėjo nuo “Solvik” mokyklos esančios Švedijoje.
Ilgametę darbo kokybę kėlė dalyvaujant įvairiuose tarptautiniuose arboristikos seminaruose.

Arboristas Renatas, UAB has been accumulating experience in the care of old garden and park trees since 2004. The experience of arboriculture began with the “Solvik” school in Sweden.
Arboristas Renatas, UAB has raised the quality of his work for many years by participating in various international arboriculture seminars.
Baltvia, UAB
Baltvia, UAB
Baltvia UAB specializuojamės sodininkystės produktų gamyboje ir jų žaliavų tiekime. Dėka mūsų aukščiausio lygio išteklių, atsidavusių durpių samanų surinkimo ekspertų, modernių gamybos vietų ir draugiško klientų aptarnavimo - mes galime užtikrinti kokybę, kurios gali neturėti kiti.

Baltvia UAB specialize in the production of horticulture products and their raw-materials supply. Thanks to our first-rate resources, dedicated experts in peat moss harvesting, modern production sites, and friendly customer service - we can deliver quality, that others may not have.
Butina, UAB
Butina, UAB
UAB Butina savo veiklą vykdyti pradėjo 1996 metais kaip metalo ir plieno konstrukcijų, naudojamų tiek pramoninėje, tiek civilinėje inžinerijoje, gamintojai, inžinieriai ir montuotojai.

UAB Butina started their activities in 1996 as manufacturers, engineers and installers of metal and steel constructions used in both industrial and civil engineering.
Debt Legal, MB
Debt Legal, MB
Debt Legal, MB yra profesionalūs ir ambicingi individualizuotų teisinių paslaugų teikėjai. Mes teikiame paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Savo veikloje laikomės aiškių etikos standartų: dirbame greitai, atsisakome nepagrįstų mokesčių ir siūlome konkurencingas skolos pirkimo kainas.

Debt Legal, MB are professional and ambitious providers of personalized legal services. We provide services to natural and legal entities both in Lithuania and abroad. In our activities, we follow clear standards of ethics: we work fast, refuse unjustified fees and offer competitive prices of debt purchase.
Digitus Consulting, UAB
Digitus Consulting, UAB
Digitus Consulting automatizuotos, paprastos ir lengvai naudojamos spausdinimo ir dokumentų apdorojimo sistemos, kurias naudoja daugiau nei 60000 organizacijų visame pasaulyje.

Digitus Consulting - automated, simple and easy to use printing and document processing systems used by over 60000 organisations worldwide.
Duomenų logistikos centras, UAB
Duomenų logistikos centras, UAB
UAB Duomenų logistikos centras yra vienas didžiausių duomenų perdavimo tinklų bei duomenų centrų operatorių Baltijos šalyse. Bendrovės pagrindinė veikla – magistralinio duomenų perdavimo, duomenų saugojimo ir didmeninės debesijos paslaugos įmonėms ir telekomunikacijų operatoriams. Bendrovė valdo duomenų centrus, kuriuose sumontuota didžiųjų įmonių, finansinių institucijų, ryšio operatorių, kitų debesijos paslaugų tiekėjų įranga.

UAB Duomenų logistikos centras is one of the largest operators of data transmission networks and data centers in the Baltic States. The company operates modern data centers, provides data transmission, data storage and wholesale cloud services for businesses and telecommunications operators.
SIA "Belam-Riga" Lithuanian permanent establishment
SIA "Belam-Riga" Lithuanian permanent establishment
Belam – tai daugiau kaip dvidešimties metų patirtį Lietuvos rinkoje turinti įmonė. Šiai dienai kompanija įgyvendino daugiau kaip 1000 projektų, turi išvystytą filialų tinklą Latvijoje ir kitose šalyse. Belam veikla: pramoninė inžinerija, statybų darbai, telekomunikaciniai sprendimai, apsaugos sistemos, projektavimo darbai.

Belam has more than twenty years of experience in the Lithuanian market. To date, the company has implemented more than 1,000 projects and has a well-developed branch network in Latvia and other countries. Belam activities: industrial engineering, construction works, telecommunication solutions, security systems, design works.
Soli Tek Cells, UAB
Soli Tek Cells, UAB
Soli tek Cells, UAB pagrindinis produktas – fotoelektriniai elementai, konvertuojantys saulės spindulius į elektros energiją. Panaudojant pažangiausias gamybos technologijas, šis produktas atitinka trečios kartos saulės elemento standartus.

The main product of Soli tek Cells, UAB is photovoltaic cells that convert sunlight into electricity. Using the most advanced production technologies, this product meets the standards of the third generation solar cell.
Solitekas LT, UAB
Solitekas LT, UAB
SoliTek priklauso kompanijų grupei BOD Group ir šiandien yra pirmaujanti saulės energijos sprendimų tiekėja Šiaurės Europoje. SoliTek yra vieninteliai Europoje valdantys visą gamybos procesą – nuo saulės elementų tyrimų ir technologijų vystymo, modulių gamybos iki saulės jėgainių projektavimo ir instaliavimo.

SoliTek - leading provider of solar energy solutions in Northern Europe - is part of the BOD Group. Solitek governs the entire process, from solar cell research and technology development, module production to the design and installation of solar power plants.
UAB Oksalis
UAB Oksalis
Oksalis, UAB siūlo aukštos klasės produktus medžioklei. Produktai užtikrintai tarnaus ilgai ir tvarkingai. Platus parduotuvių tinklas suteikia medžiotojams patogumą, taupo jų laiką ir kurą.

Oksalis, UAB offers high-quality products for hunting. The products are guaranteed to serve for a long time and in an orderly manner. An extensive chain of stores provides hunters with convenience, saving them time and fuel.

Zore, UAB
Zore, UAB
Fashion Zone yra moteriškų papuošalų ir aksesuarų parduotuvė. Šiuo metu bendrovė sėkmingai veikia ir valdo 12 parduotuvių Lietuvoje ir siuntimus vykdo į visą Europą. Kiekvienas Fashion Zone modelis yra kruopščiai atrenkamas ir gaminamas rankomis, atidžiai kontroliuojama visų gaminių kokybė.

Fashion Zone operates 12 women’s jewelry and accessories stores in Lithuania and delivers its’ products Europe-wide. Each Fashion Zone product is carefully selected and manufactured by hand, the quality of all products is carefully controlled.