Výzva na Návrhy

Odoo Experience 2020

Úvod

Budeme akceptovať širokú škálu prezentácií, od výkazoch o akademických a komerčných projektoch po konzultácie a prípadové štúdie. Pokiaľ je prezentácia zaujímavá a potenciálne užitočná pre publikum, bude zvažované jej zaradenie do programu.

Talk Intro

What is your talk about?

Speaker Profile

Who will give this talk? We will show this to attendees to showcase your talk.

Contact Information

How can our team get in touch with you?

Typy hovorov

  • Regulérne rozhovory. Toto sú štandardné rozhovory s prezentáciami, s pridelenými 60 minútovym priestorom.
  • Bleskové rozhovory. Toto sú 30 minútove rozhovory na mnohé rôzne témy. Väčšina tém je akceptovaných v bleskových rozhovoroch.

Podacia dohoda

Požadujeme od rečníkov aby prijali dohodu, v ktorej sa zaväzujú:

  • Včasné vydanie prezentačných materiálov (prezentácií), pre zverejnenie na našej stránke.
  • Povoliť video a audo nahrávky ich prezentácií, pre zverejnenie na našej stránke.