Linartika, UAB

Linartika, UAB

 UAB “Linartika” pagrindinės veiklos yra skalbimas ir cheminis valymas. Turinti keturis priėmimo punktus ir modernią skalbyklą Klaipėdoje, įmonė ir toliau plėtoja savo veiklą bei aptarnavimo tinklą, siekdama būti arčiau klientų ir operatyviai atliepti klientų poreikius. Įmonė nuolat stengiasi atnaujinti savo skalbimo ir drabužių valymo technologijas. Taip pat skaitmenizuoti procesų valdymą, apskaitą, klientų aptarnavimą. Šiems tikslams užtikrinti įdiegtos pažangiausios skalbimo, lyginimo technologijos, bei verslo valdymo sistema Odoo.


"Linartika" main activities are laundry and dry cleaning. With four reception points and a modern laundry facility in Klaipėda, the company continues to develop its service network, aiming to be closer to customers and promptly meet their needs. The company constantly strives to update its laundry and clothing cleaning technologies. It also digitalizes process management, accounting, and customer service. To achieve this, the company is using the most advanced laundry, ironing technologies and, of course, the business management system Odoo.