The real customer
centric CRM

Track leads, close opportunities
and get accurate forecasts.

Začnite teraz - zadarmo
Odoo CRM's Pipeline interface

Get accurate forecasts

Použite akcieschopné údaje, aby ste sa lepšie rozhodli.
Získajte prehľadné informácie, aby ste mohli robiť múdrejšie rozhodnutia.
Navrhnite vlastné informačné panely, aby ste na prvý pohľad získali obraz o svojej firme.
Nahliadnite hlbšie pomocou aktuálnych reportov a grafov, ktoré môže vytvoriť a zdieľať každý.
Animation of pipeline analysis
Odoo CRM's interface to edit an opportunity

Get more done in less time

Skvelé nástroje = šťastní ľudia

Naplánujte činnosti založené na vašich predajných postupoch: hovory, stretnutia, zasielanie e-mailov a cenové ponuky. Získajte všetky informácie, ktoré potrebujete, priamo pri akcii: prezerané webstránky, prijaté správy atď.

Flow: First Call - Schedule a Demo - Make a Quotation - Follow-up Quote

Prehľad v reálnom čase

Jednoducho posúďte svoj výkon a ďalšie aktivity.

Zistite, aký je váš výkon porovnaním mesačných cieľov.
Zorganizujte svoju prácu na základe ďalších plánovaných aktivít.

"S Odoo CRM uchovávam všetky informácie o potenciálnych príležitostiach a zákazníkoch na jednom mieste. Je to skvelé a efektívne.“

Claudia Sebastiani, Správca účtu

Odoo Sales analysis interface
Odoo Discuss App - screenshot of a conversation

Stay connected to your customers

Posielanie správ v reálnom čase s cieľom zlepšenia spolupráce.

Získajte rýchly prehľad o dianí vo vašom tíme. Pozrite sa, kedy sa kolega prihlásil na hovor alebo kedy poslal cenovú ponuku. Zdieľajte nápady a súbory v reálnom čase a sledujte veci, ktoré ste vynechali, keď ste boli neprítomný.

Plne integrované s inými Odoo aplikáciami

Predaj

Predaj

Premeňte predajné a nákupné objednávky na faktúry jedným kliknutím a sledujte ich až po úhradu.

Podpis

Podpis

Automatizujte proces podpisovania vašich zmlúv.

Fakturácia

Fakturácia

Zmeňte cenové ponuky na profesionálne vyzerajúce faktúry jedným kliknutím.

Email marketing

Email marketing

Odošlite vhodnú správu vašim potenciálnym a skutočným zákazníkom.

CASE STUDY

Netrvalo dlho a Vectis si začal všímať výhody prechodu na Odoo. Hlavnými výhodami bolo obrovské zníženie času a nákladov vďaka bezproblémovej integrácii CRM s ostatnými modulmi.

CASE STUDY

Po troch úspešných rokoch varenia remeselných pív si pivovar Bertinchamps uvedomil, že je čas posunúť rodinný podnik na vyššiu úroveň a transformovať ho na integrovaný podnik.

CASE STUDY

Elger switched to a single view business model with Odoo's help. Thanks to the CRM app and other integrated Odoo modules, their departments are now united. Teams can easily track business interactions while saving a huge amount of time.

7Milión užívateľov
buduje svoje podnikanie s Odoo

Unleash your growth potential

No credit card required - Instant access