Via Aquaria, UAB

Via Aquaria, UAB

Įmonė gamina reklamines pakuotes, popierinius ir polietileninius maišelius, kartonines dėžes, firminius raštinės reikmenis, segtuvus.


The company manufactures promotional packaging, paper and polyethene bags, cardboard boxes, branded office supplies, binders.