Procurando por serviços?

Entre em contato com um parceiro em Vietnã

IZISolution Company Limited

Ready Parceiro

IZISolution Company Limited
Duy Tan, Cau Giay,
122000 Hanoi
Vietnã
0964578234/0243-212-3380
administrator@izisolution.vn

IZISolution được xây dựng bởi các nhà sáng lập có kinh nghiệm 15 năm triển khai các hệ thống lớn ERP, CRM, DMS,.. cho các tập đoàn viễn thông Vinaphone, Mobifone, Viettel,..; là thành viên của Hiệp hội Mã nguồn mở Việt Nam (VFOSSA).

Với mục tiêu giúp các doanh nghiệp ứng dụng thành công CNTT vào các hoạt động quản lý vận hành, IZISolution cung cấp đa dạng các dịch vụ bao gồm:

- Tư vấn hệ thống Công nghệ thông tin
- Tư vấn triển khai ERP
- Triển khai và Tùy chỉnh ERP Odoo
- Tư vấn và Triển khai Digital Marketing

Từ năm 2015, IZISolution đã ứng dụng thành công ERP Odoo cho nhiều doanh nghiệp:

Sun Group (5000 nhân sự)
VMT Group (600 nhân sự)
Biluxury (300 nhân sự)
...

Tham khảo thêm thông tin tại website: http://izisolution.vn

 

IZISolution was built by founders who have 15 years experience in deploying large ERP, CRM, DMS,... systems for Vinaphone, Mobifone, Viettel,...; is a member of the Vietnam Free and Open Source Software Association (VFOSSA).

With the goal of helping enterprises successfully apply IT in their operations management, IZISolution provides a wide range of services, including:

- Consulting information technology system
- Consulting ERP implementation
- Odoo ERP implementation and customization
- Consulting and Deploying Digital Marketing

Since 2015, IZISolution has successfully applied Odoo ERP to many enterprises:

1. Sun Group (5000 employees)

2. VMT Group (600 employees)

3. Biluxury (300 employees)

...

For more information, please visit our website: https://izisolution.vn