Procurando por serviços?

Entre em contato com um parceiro

OpenBIG Poland

Ready Partner

Shroegera 82 pok 117
    01-828 Warszawa
    Polônia
+48 605 631 821
info@big-consulting.net

We are OpenERP partner since 2008. We provide complete or partial OpenERP solutions for all customers. We are the most experienced and the earliest OpenERP solution provider in Poland. We are the biggest translation provider for Polish language for OpenERP. We publishedcommunity modules which were converted to certified ones by OpenERP. We provide polish specific modules for Polish law and Polish practice. We focus on OpenERP development in Poland and Germany but our customers use our OpenERP solutions also in China and Canada.

Our polish contact is: Grzegorz Grzelak tel. +48 605 631 821__________________________________________________________

Jesteś my partnerem OpenERP od 2008. Dostarczamy kompleksowe lub częś ciowe rozwiązania dla każdego klienta. Jesteś my najbardziej doświadczonym i najwcześ niejszym dostawcą rozwiązań OpenERP w Polsce. Jesteśmy najwiekszym społecznoś ciowym autorem tłumaczeńpolskiej terminologii OpenERP. Opublikowaliśmy kilka modułów społecznoś ciowych, które zostały przyjęte przez OpenERP i certyfikowane. Dostarczamy wiele rozwiązań wymaganych przez polskie prawo lub polską praktykę postępowania. Skupiamy się na rozwoju aplikacji OpenERP dla rynku w Polsce i Niemczech, ale nasze rozwiązania są również stosowane u klientów w Chinach iKanadzie.

Kontakt w Polsce: Grzegorz Grzelak tel. +48 605 631 821