Looking for Services?

Contact a Partner in Vietnam

SKY ERP CO., LTD.

Ready Partner

An Phu Plaza, 117-119 Ly Chinh Thang,
Ward 7, Dictrict 3,
HCM City
Vietnam
+84 901 366 468
sales@skyerp.net

SkyERP - Strategic IT Partner

Chúng tôi mong muốn trở thành đối tác chiến lược về IT và đồng hành lâu dài cùng phát triển với các khách hàng.

Chúng tôi bắt đầu với một chiến lược IT gắn với tầm nhìn của doanh nghiệp và tiếp đó đồng hành cùng với doanh nghiệp thực hiện từng bước cùng với sự phát triển. Trong từng bước chúng tôi giúp tìm ra và giải quyết các thách thức đang cản trở sự phát triển của doanh nghiệp. Bằng cách đó công ty có thể phát triển hết tiềm năng của mình ở từng giai đoạn của sự phát triển. 

Chúng tôi bắt đầu với những điểm khó khăn và hiểu rõ hơn về các quy trình và hệ thống cũ của bạn. Sau đó chúng tôi vạch ra một giải pháp hệ thống quản lý kinh doanh tích hợp. Tùy thuộc vào độ phức tạp của dự án, chúng tôi có thể đưa vào áp dụng từ một vài mô-đun Odoo hoặc nhiều hơn các mô-đun Odoo.

Kinh nghiệm triển khai phát triển các phân hệ chức năng bản địa hoá và quốc tế giúp tăng tốc độ triển khai và độ ổn định của giải pháp, bao gồm và không giới hạn trong các chức năng kế toán tài chính cao cấp theo chuẩn VAS, chức năng nhân sự theo quy định của Việt Nam.