Zoekt u diensten?

Neem contact op met een partner in Viëtnam

Komit Consulting

Gold Relatie

Komit Consulting
204/34 Nguyen Van Huong
Thao Dien D2
/ Ho Chi Minh City
Viëtnam
contact@komit-consulting.com

Major Odoo integrator in Vietnam, HCMC-based, with an experience of over 8 years in this domain, member of the Odoo Community Association (OCA) and member of La French Tech Viet.

Komit proposes a wide range of services for its local and international customers:

- Business consultancy - Implementation and customization of ERP based on Odoo (full or stand-alone modules) and interfaces with 3rd party softwares (LDAP, Magento …)

- Creation of bespoke business apps (hotel, sourcing, …)

- Support, maintenance and hosting


Nhà triển khai Odoo tại TP. Hồ Chí Minh, với hơn 8 năm kinh nghiệm, là thành viên của Hiệp hội Odoo (OCA) và là thành viên của "La French Tech" Việt Nam.

Komit cung cấp các dịch vụ đa dạng cho khách hàng tại Việt Nam cũng như một số quốc gia khác:

- Tư vấn nghiệp vụ

- Triển khai và tùy chỉnh ERP trên nền tảng Odoo (từng phân hệ hoặc trọn bộ giải pháp) và kết nối với phần mềm khác (LDAP, Magento, …)

- Thiết kế hệ thống theo yêu cầu đặc biệt (quản lý khách sạn, quản lý dịch vụ cung ứng, …)

- Hỗ trợ người dùng, bảo trì phần mềm và quản lý máy chủ

contact@komit-consulting.com

References / Các đối tác


DRCom.png

Drcom is a boutique communication agency specialized in medical communication and a pioneer in Closed Loop Marketing (CLM) and digital multichannel strategy in life sciences. Their crew and tech team will bring you to new frontiers.

Drcom là "Đội bay" chuyên về các dịch vụ truyền thông quảng cáo y dược. Dẫn đầu về Tiếp thị vòng lặp khép kín (CLM) và Chiến lược đa kênh kỹ thuật số trong Khoa học đời sống. Phi hành đoàn của chúng tôi sẽ đưa bạn khám phá những chân trời mới!