Zoekt u diensten?

Neem contact op met een partner in Viëtnam

ACEconomy

Ready Relatie

ACEconomy
5th Floor, VMG Building
96-98 Dao Duy Anh, Ward 9, Phu Nhuan Dist., HCMC
Ho Chi Minh City
Viëtnam
+84 28 6292 1170
info@aceconomy.net

Giới thiệu

ACEconomy – là thành viên của tập đoàn PCB GraphTech Singapore – chuyên cung cấp chuỗi giải pháp quản trị doanh nghiệp thông minh - được phát triển trên nền tảng của hệ thống Framework Odoo - phù hợp theo từng ngành nghề kinh doanh, hướng đến sự linh hoạt và hiệu quả trong việc quản trị của doanh nghiệp trên một hệ thống đồng nhất. ACEconomy phù hợp cho từng lĩnh kinh doanh thiết yếu như bán hàng, quản trị quan hệ khách hàng, tài chính và kế toán, nhân sự, quản lý sản xuất và nguyên vật liệu... Giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí đầu tư và vận hành hệ thống quản lý, nâng cao hiệu suất công việc.

Là đối tác chính thức của Odoo, ACEconomy có một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản với nhiều năm kinh nghiệm chuyên sâu trong việc triển khai các giải pháp quản trị doanh nghiệp, giúp khách hàng tìm ra giải pháp đáp ứng được nhu cầu quản lý tốt nhất cho doanh nghiệp.

Quy trình triển khai một dự án ERP thành công được ACEconomy xây dựng chặt chẽ gồm các bước:

·       Business Need Analysis: ACEconomy phát triển hệ thống bảng câu hỏi, thông số kỹ thuật, quy trình làm việc và phân tích các thông số quan trọng khác dựa trên các hoạt động của doanh nghiệp để hiểu rõ về nhu cầu kinh doanh và xác định phạm vi và mục tiêu dự án.

·       Full Featured Prototype: ACEconomy sẽ cấu hình và tùy chỉnh Odoo để bao quát tất cả các hoạt động của các phòng ban theo mô hình kinh doanh của doanh nghiệp và áp dụng mô hình thực tiễn của các doanh nghiệp đầu ngành.

·       Data Import & Specific Development: ACEconomy sẽ hỗ trợ chuẩn hóa các dữ đầu vào cho việc triển khai nhập liệu, và phát triển đầy đủ các tính năng theo yêu cầu của doanh nghiệp.

·       Validation & Training: ACEconomy sẽ hỗ trợ đào tạo chuyên giao công nghệ cho các phòng ban và hướng dẫn sử dụng chi tiết đến người dùng cuối, giúp người dùng cuối tự tin sử dụng.

·       Deployment and Go live.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn ngay.

ACEconomy - Unlock your Business!

CTY TNHH PCB GraphTech Việt Nam

Tầng 5, VMG Building, 96-98 Đào Duy Anh, P. 9, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM, Việt Nam

ĐT: +84 28 6292 1170 – Email: info@aceconomy.net

Website: https://aceconomy.net/

 

Introduction

ACEconomy – is a member of PCB GraphTech Group – provides smart enterprise management solutions – developed on the Odoo Framework system – designed to integrate the main functional areas of an organization's business processes into a unified system. ACEconomy is suitable for each essential business areas such as sales, CRM, finance and accounting, HR, production and materials management, etc, towards the flexibility and efficiency of corporate governance. ACEconomy can help all businesses save time, investment and management cost and improve their performance.

As Odoo’s official partner, ACEconomy has a professional and well-trained team with many years of extensive experience in ERP implementation, is capable of helping customers find out solutions to meet the management needs of their business.

ACEconomy ERP project implementation: five steps to success

·       Business Need Analysis: ACEconomy develop specifications, Q&A, workflow and other important parameters analysis based on the organizational activities, to understand the business needs and define projects scope and objectives.

·       Full Featured Prototype: ACEconomy will configure and customize Odoo to cover all business flows according to your business model and to best business practices for the processes.

·       Data Import & Specific Development: ACEconomy will help to prepare master data for importation, and also develop full features as requested.

·       Validation & Training: ACEconomy will conduct functional training to all departments within your organization and make it a success for you.

·       Deployment and Go live.

Contact us now for further advice.

ACEconomy - Unlock your Business!

PCB GraphTech Vietnam Co., LTD

5th Floor, VMG Building, 96-98 Đao Duy Anh, Ward 9, Phu Nhuan Dist., HCMC, Vietnam

Tel: +84 28 6292 1170 – Email: info@aceconomy.net

Website: https://aceconomy.net/