우리의 참고 문헌

전 세계적으로 수백만에 의해 신뢰할 수 있는

Kilter AS
Kilter AS 농업
Norske Kilter revolusjonerer matvareproduksjonen med sine avanserte roboter som reduserer sprøytemiddelbruken i grønnsaksproduksjonen med 95%. Dette klarer roboten ved å bruke kunstig intelligens for å kjenne igjen hva som er grønnsaksplanter og hvilke blader som tilhører ugraset. Deretter skyter den enkeltdråper med ugrasmiddel utelukkende på bladene til ugraset.