우리의 참고 문헌

전 세계적으로 수백만에 의해 신뢰할 수 있는

References by Industries

국가별 참조

AEH, spol. s.r.o.
AEH, spol. s.r.o. 제조
AEH spol., s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1992. V rámci svojej činnosti sa zameriava na vývoj a výrobu zariadení pre potravinársky, chemický a farmaceutický priemysel. Spoločnosť má vlastné vývojové a konštrukčné oddelenie a intenzívne spolupracuje s Výskumným potravinárskym ústavom. Vďaka implementovaným modulom a novej produktovej štruktúre sme spoločnosti pomohli zvýšiť efektivitu vytváraním ponúk, riadenia výroby, riadenia skladu a nákupu tovaru.

26HOUSE služby: Migrácia, Upgrade na v14, Školenie, Lokalizovaná faktúra SK, Servisné služby

Odoo moduly: Nákupné objednávky, Predaj, SK Faktúra, Sklady, Výroba a opravy, CRM, Riadenie životného cyklu produktu
Barani Design Technologies S. R. O.
Barani Design Technologies S. R. O. 제조
Barani Design Technologies s. r. o. je svetovým lídrom vo výrobe meteorologických staníc určených na meranie teploty vzduchu a rýchlosti vetra. Technologické inovácie v dizajne senzorov sú spojením vedomostí a praktických skúsenosti nadobudnutých počas mnohých projektov v leteckom priemysle. Toto spojenie umožnilo spoločnosti stať sa uznávanými odborníkmi v oblasti meteorologických služieb.

Použité Odoo moduly:
CRM, Fakturácia, Predaj, Nákup, Účtovníctvo, Sklad, Výroba, Kvalita, Údržba, Helpdesk, Studio, Manažment životného cyklu výrobku, Plánovanie pracovných zmien, Export do účtovného systému Pohoda.
Inovicom s.r.o.
Inovicom s.r.o. 제조
Spoločnosť Inovicom disponuje desiatkami rokov skúseností a poskytuje klientom a partnerom vysoko kvalitné služby v oblasti obstarávania, výroby, dopravy a logistiky. Spoločnosť sa vypracovala na jednu z najväčších spoločností v oblasti dopravy, logistických služieb a výroby na Orave a Slovensku. 
 
 
Vzduchotorg, Spol. S R.O.
Vzduchotorg, Spol. S R.O. 제조
Spoločnosť VZDUCHOTORG, s.r.o. bola zaregistrovaná v roku 1995. Jej činnosť je založená na využívaní dlhoročných tradícií pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, dodávkach, montáži a servise predovšetkým sušiarenských zariadení a sušiarenských technologických liniek, ako i zariadení pre vetranie aklimatizáciu v oblasti mliekarenského, potravinárskeho, chemického, drevárskeho, strojárenského priemyslu, poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia. Spoločnosť vyvíja rozsiahle aktivity v rámci inžinieringu a dodávok zariadení predovšetkým na trhy krajín východnej a strednej Európy.

26HOUSE služby: Analýza, Inštalácia on-premise, Konfigurácia, Migrácia, Zaškolenie užívateľov, Servisné služby

Odoo moduly: Nákupné objednávky, Predaj, Projekty, Sklad, SK Faktúra, CRM