우리의 참고 문헌

전 세계적으로 수백만에 의해 신뢰할 수 있는

Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers
Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers Administrative
De samenleving verandert razendsnel. In onze gedigitaliseerde wereld vervagen grenzen tussen disciplines, ontstaan nieuwe vakgebieden en raken verschillende domeinen met elkaar verweven. De creatieve industrie heeft de status van topsector gekregen. Het ontwerpvak is onmisbaar; ontwerpers spelen een cruciale rol bij het beantwoorden van uitdagingen rondom maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, gezondheid en sociale voorzieningen.