Asterisque BV

Asterisque BV

実装者

erp|open B.V. (40 参照(s))

erp|open B.V.
Kosterijland 50
3981 Bunnik
オランダ
+31318495370; +31318495360;
ltakkebos@erpopen.nl

WIJ COMBINEREN SLIMME SOFTWARE MET UW ZORGPROCES VOOR EEN PIJNLOZE ADMINISTRATIE


U bent geen zorgprofessional geworden omdat u houdt van administratie en declaratie. Daarom bieden wij u de software en expertise om uw administratie zo eenvoudig mogelijk te maken, zodat u zich volledig kunt richten op het verlenen van zorg.


NOODZAKELIJK VOOR HET VOLGEN VAN WET EN REGELGEVINGBij


Asterisque begrijpen wij dat u weinig tijd heeft om u te focussen op de impact van complexe regelgeving op uw zorgadministratie of een effectieve verrekening van de kosten. Daarom helpen onze experts u. Niet alleen door een optimale set up, maar ook daarna. Door voor u alle relevante wet en regelgeving bij te houden.