Stai cercando dei servizi?

Contatta un partner in Thailandia

IT as a Service Co., Ltd.

Gold Partner

IT as a Service Co., Ltd.
9/179 M.8 T.Sumrongnue Moung District,
Samutprakarn Province,
10270 Bangkok
Thailandia
info@itaas.co.th

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ของผู้ก่อตั้งบริษัท ซึ่งได้ผ่านประสบการณ์ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการด้านระบบไอที และเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างๆ รวมทั้งการนำเสนอ IT Solution ที่เหมาะสมกับลูกค้า เพื่อให้องค์กรของลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากระบบไอทีได้อย่างคุ้มค่า แต่โดยส่วนใหญ่จะใช้มุมมองเรื่อง Technology มากกว่ามุมมองการนำไปใช้งานของเจ้าหน้าที่ในองค์กรนั้นอย่างแท้จริง

ผู้ก่อตั้งบริษัทได้ใช้ระยะเวลาอีกกว่า 10 ปี ในการทำงานตำแหน่งผู้จัดการ IT ให้กับบริษัทแนวหน้าของประเทศไทย เพื่อรับทราบมุมมองการบริหารในฐานะผู้ใช้ระบบเทคโนโลยี จนทำให้รับทราบถึงมุมมองในฐานะลูกค้าของผู้ให้บริการ IT Solution ว่า บางครั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ได้ตอบโจทย์กับทุกบริษัทเสมอไป ความต้องการในมุมมองของผู้ใช้งาน และประเภทของธุรกิจก็จำเป็นต้องพิจารณาเป็นส่วนสำคัญเช่นกัน

ด้วยประสบการณ์ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการร่วม 20 ปี ทำให้ผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประยุกต์เทคโนโลยีให้เข้าไปเป็น ส่วนหนึ่งของการทำงานขององค์กรอย่างแท้จริงจึงจะเป็นประโยชน์ องค์กรที่ผู้นำใช้มุมมองของพนักงานมากเกินไป จะทำให้องค์กรนั้นล้าหลังในการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ องค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางจำนวนมากได้มองข้ามความสำคัญของการทำเทคโนโลยีไป ใช้ เพียงแค่เหตุผลว่าที่ทำกันอยู่ปัจจุบันนี้ก็ทำงานกันได้ ไม่ได้มีปัญหาอะไร จะทำเทคโนโลยีมาใช้ให้วุ่นวายไปทำไม แต่โลกธุรกิจไม่ว่าขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การขยายความร่วมมือของเขตเศรษฐกิจต่างๆ รวมทั้ง AEC ก่อให้เกิดผลดีกับผู้ที่มองหาโอกาส แต่ก็เป็นเป็นผลร้ายกับผู้ที่หยุดนิ่งไม่ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์

 Vision: Gateway to Digital Economy

 เราจะเป็นประตูนำพาลูกค้าของเราไปสู่ระบบเศรฐกิจภายใต้ยุคดิจิตอลอย่างมั่งคง

ด้วยประสบการณ์ของผู้ก่อตั้งและทีมงาน เรามั่นใจว่าการนำเสนอบริการของเราจะตอบโจทย์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีในองค์กร ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีในระยะยาว ที่จะมั่นใจได้ว่าเทคโนโลยีที่คุณใช้จะไม่ล้าหลังและคุณจะได้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง แต่จะไม่เป็นการใช้เทคโนโลยีเกินความจำเป็น จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่างบประมาณการลงทุนด้านเทคโนโลยีจะมีความคุ้มค่าอย่างแน่นอน

Mission: We will make simply solution to support customer business

เราจะนำความหลากหลายของเทคโนโลยีเพื่อมุ่งหวังที่จะ

ITaaS - มุ่งหวังที่จะทำให้การจัดการระบบ Information Technology ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากสำหรับองค์กรอีกต่อไป

ITaaS - มุ่งหวังที่จะรองรับความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ ทันเวลา ในราคาประหยัด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคุณ

ITaaS - มุ่งหวังที่จะให้ลูกค้าสามารถมุ่งเน้นเฉพาะธุรกิจ เพราะคุณได้ฝากการบริหารจัดการระบบ Information Technology ไว้กับมื่ออาชีพอย่างเรา

ITaaS - มุ่งหวังที่จะให้ลูกค้าตั้งแต่ขนาดเล็กและขนาดกลางได้มีโอกาสเข้าถึงระบบ Information Technology เพื่่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน เติบโตอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆกับเรา

ITaaS - มุ่งหวังที่จะให้ลูกค้าขนาดใหญ่ได้นำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคุณในการแข่งขันในเวทีระดับอาเชียน เอเชีย และระดับโลกได้อย่างมั่นใจ


Riferimenti

CHALE’T
CHALE’T
CHALE’T is one of the leading brands of real wood processing products in Thailand.The business has begun with importing and distributing lumber from around the world.
Calpeda (Thailand) Co. Ltd.
Calpeda (Thailand) Co. Ltd.
คาลปีด้า คือผู้วิจัยพัฒนาและ ผลิตเครื่องสูบน้ำและระบบ ชั้นนำ จากทวีปยุโรป เพื่อใช้งานสำหรับ ภาคอุตสาหกรรม ระบบส่งน้ำอาคาร ระบบเกษตรชลประทาน ระบบการระบายและ บำบัดน้ำเสีย พร้อมทั้ง ระบบภายในบ้านพักอาศัย ซึ่งมีสายการผลิต มากกว่า 2,000 ชนิด ของเครื่องสูบน้ำ โดยได้มีฐานการผลิตที่เมือง Montorso Vicentino (Vicenza) ในประเทศอิตาลี

With requirement to be stronger in warehouse management, they implemented ERP for warehouse management system and looking for extend to full ERP system in the near future.
Faber Flags and Banners (Thailand)
Faber Flags and Banners (Thailand)
The company was established in 2009 and is a Thai BOI licensed company. Faber Flags and Banners (Thailand) operates the largest flatbed screen printing machines in SE Asia.

The printing volume is on average 200,000 m2 per month. Classic screen printing has the best price-quality ratio for large orders, and is fast and efficient.

For better organize the quote and support world wide requirement with efficiency production, the company decided to implement ERP in Sales, Purchase, Warehouse, Accounting and MRP.
IT as a Service Co., Ltd.
IT as a Service Co., Ltd.
We are IT solution provider was established to help organizations make sense of the transformational potential of the Digital Economy which has widespread impact across all business sectors.

Together with leading experts in Web, e-commerce, cloud and ERP technologies, we can advise how best your organisation can harness emerging technologies and establish sustainable business models to ensure your business becomes an industry leader.
Item Engineering Co.,Ltd.
Item Engineering Co.,Ltd.
ITEM ENGINEERING CO., LTD. is an authorized distributor for leading brands for their outstanding quality products who is recognized from the industrial user around the world. They offer the energy saving concept as well as the idea of making improvement and cost reduction production via quality product and trusted skills and experiences.
New Green Light Group Company Limited
New Green Light Group Company Limited
New Green Light Group is the leading distribution company in Myanmar, distribute Dow Corning, Unico Casa, Dunlop, Green, and APLUS brands throughout MYANMAR.

Their branch office located in Bangkok, Thailand and it is a good opportunity for both of us to meet and implemented ERP for distribution company mainly in CRM & Sales, Purchase, Warehouse, Accounting, Project and HR Function with deployment base on Odoo.sh
บริษัท ออร์แกนิคส์ บัดดี้ จำกัด
บริษัท ออร์แกนิคส์ บัดดี้ จำกัด
The company objective has always been to introduce organic plant-based household cleaning and personal care products that are accessible to everyday consumers. They are here to encourage sensible organics living. At Organics Buddy, everyone is committed to produce plant-based environmentally friendly household cleaning and personal care products.

Company started ERP Implementation in distribution section are Sale, Purchase, Warehouse and Accounting and already now extended to Manufacturing module.