Le nostre referenze

Scelto da milioni di persone in tutto il mondo

Referenze per settore

Referenze per nazione

 Parmax Oy
Parmax Oy All'Ingrosso/Al Dettaglio
Parmax is a Finnish wholesale company founded in 1973. Company’s products are sport and leisure equipment, shoes and clothing. Parmax is an importer for several international top brands.

Parmax Oy on vuonna 1973 perustettu perheyritys. Parmaxin tuotteita ovat urheilu- ja vapaa-ajan välineet, jalkineet ja vaatteet. Parmax tekee tukkukauppaa ja toimii maahantuojana usealle kansainväliselle huippumerkille.
A Class Beauty and Design Oy
A Class Beauty and Design Oy All'Ingrosso/Al Dettaglio
A Class Beauty on kauneudenhoitoalan ammattilaismerkkien tukku- ja vähittäiskauppa sekä maahantuoja. Lue lisää yrityksestä: aclassbeauty.fi

A Class Beauty is a wholesale and retail store and importer of professional brands in the beauty care industry. Read more about the company: aclassbeauty.fi
A. Vesalainen Oy, Jaakko Vesalainen
A. Vesalainen Oy, Jaakko Vesalainen All'Ingrosso/Al Dettaglio
A. Vesalainen Oy on vuonna 2000 perustettu lahtelainen toimitila- ja julkikalusteiden maahantuontiin ja tukkukauppaan erikoistunut yritys. Vakio-Odoo otettiin ensin käyttöön itsenäisesti ja SprintIT:ltä hankittiin Suomeen lokalisoitu taloushallintopaketti verkkosivu-, varasto- ja myyntimoduulien tueksi. Migraatio uuteen versioon on helppo tehdä joka vuosi, kun järjestelmään ei ole tehty räätälöintejä.


A. Vesalainen Oy, founded in 2000, is a Lahti-based company specializing in the import and wholesale of office and outdoor furniture. Standard Odoo was first implemented independently and a financial management package localized to Finland was acquired from SprintIT to support the website, warehouse and sales modules. Migration to a new version is easy to do every year when no customizations have been made to the system.


ADVACAM Oy
ADVACAM Oy All'Ingrosso/Al Dettaglio
Advacam tuottaa huippuosaamista vaativaa elektroniikkaa teollisiin ja akateemisiin tarpeisiin. Vakio-Odoon lisäksi SprintIT toteutti Advacamille laadunseurantaan, tuotteiden ja komponenttien luokitteluun sekä sarjanumerokäsittelyyn lisäominaisuuksia, joilla koko jalostusprosessista saatiin täysin jäljitettävä ja käyttäjille erittäin tehokas. Tuotannossa oli huomioitava kaikkien välivaiheiden tarkka laadunseuranta. Koko tuotantoprosessi raaoista piikiekoista asiakkaalle toimitettaviin lopputuotteisiin asti saatiin Odooseen. Lue lisää yrityksestä: advacam.com.

Advacam’s expertise covers semiconductor sensor manufacturing, micro packaging, radiation imaging cameras and development of imaging solutions for industrial and academic needs. In addition to standard Odoo, SprintIT implemented additional features for Advacam for quality monitoring, product and component classification, and serial number processing, which made the entire processing process completely traceable and very efficient for users. Accurate quality monitoring of all intermediate stages had to be taken into account in production. The entire production process, from raw silicon wafers to the final products delivered to the customer, was brought to Odoo. Read more about the company: advacam.com.
Apuvälinehuolto Avux Oy
Apuvälinehuolto Avux Oy All'Ingrosso/Al Dettaglio
Erilaisten apuvälineiden tukku- ja vähittäiskauppias Apuväline Avux käytti aiemmin useita eri järjestelmiä ja lukemattomia excel-taulukoita toimintansa ohjaamiseen. Vuonna 2018 he halusivat siirtyä yhteen järjestelmään, johon integroitaisiin Magento 2 -verkkokauppa. Nyt Avuxin varastonhallinta, -keräily, myyntiprosessi tilauksista laskutukseen ja kassajärjestelmään hoituu kaikki Odoolla. Lue lisää yrityksestä: apuvalineavux.fi

Apuväline Avux, a wholesaler and retailer of various aids, previously used several different systems and countless excel tables to manage its operations. In 2018, they wanted to switch to a single system that would integrate the Magento 2 online store. Now Avux's inventory management, sales process from orders to invoicing and the POS are all handled by Odoo. Read more about the company: apuvalineavux.fi
Celltech Oy
Celltech Oy All'Ingrosso/Al Dettaglio
Celltech on Suomen johtava akkujärjestelmien suunnittelija ja valmistaja sekä paristojen ja erikoisakkujen maahantuoja. Lue lisää yrityksestä: celltech.fi

Celltech is the leading battery supplier in the Nordic region for professional users with local presence and global reach. Read more about the company: celltech.fi
Cobello Oy
Cobello Oy All'Ingrosso/Al Dettaglio
30-vuotias sisustusliike Cobello halusi tehostaa toimintaansa digitaalisilla ratkaisuilla. Tavoitteena oli vähentää kahden kivijalkamyymälän toimintaan liittyvää paperin pyörittämistä. Haaveena oli myös avata inspiroiva verkkokauppa. Tutkittuaan pitkään eri vaihtoehtoja Cobello valitsi digitoimittajakseen SprintIT:n ja teknologiaksi Odoon, jossa verkkokauppa ja kaikki yrityksen hallinnointiin liittyvät ERP-toiminnallisuudet toimivat saumattomasti yhteen. Ensimmäisenä valmistui upea verkkokauppa, joka löytyy osoitteesta cobello.fi.

A 30 year old interior design company Cobello wanted to make their processes more efficient with a digital solution. The goal was to lessen the paperwork of the two stores and one dream was also to open a web shop. After investigating different possibilities throughly Cobello chose SprintIt as their system provider and Odoo as the technology. In Odoo they got both web shop and all the company management ERP-functionalities in one package working seamlessly together. First was released the fantastic web shop which can be found at cobello.fi.
Consult Lady
Consult Lady All'Ingrosso/Al Dettaglio
Consult Lady maahantuo ammattilaisten käyttämiä ja suosittelemia korkealaatuisia kauneusalan tuotteita ja laitteita. He järjestävät myös huipputason koulutusta. Kouluttajina toimivat kosmetologit, joilla on laaja erikoisosaaminen. https://consultlady.fi/

Consult Lady imports high-quality beauty products and equipment used and recommended by professionals. They also provide top-level training. The trainers are beauticians with extensive special expertise. https://consultlady.fi/
Elli Early Learning Oy
Elli Early Learning Oy All'Ingrosso/Al Dettaglio
Elli Early Learningillä ERP-järjestelmän uusiminen tuli ajankohtaiseksi, kun vanha käytössä ollut järjestelmä ei enää kyennyt vastaamaan yrityksen muuttuneisiin tarpeisiin. Yrityksen tukku- ja vähittäismyynnissä on yli 700 tuotetta, joista osa kootaan eri komponenteista. Odoon käyttöönoton jälkeen myyntiprosessi ja varaston hallinnointi on helpottunut huomattavasti. Elliläiset ovat tyytyväisiä SprintIT:n läpinäkyvään toimintatapaan, jossa projektin eteneminen ja laskutusperusteet on avoimesti nähtävillä.


For Elli Early Learning the renewal of the ERP system became topical when the old system in use was no longer able to meet the changing needs of the company. The company has more than 700 products in wholesale and retail, some of which are assembled from various components. After Odoo implementation the sales process and inventory management have got smoother. People at Elli are pleased with SprintIT’s transparent approach where project progress and billing criteria are open to all project parties.
Evoke
Evoke All'Ingrosso/Al Dettaglio
Evoke Oy is a Finnish company that markets tasty and healthful food and beverages.
Thanks to our implementation of Odoo they can run a B2B portal, and can have smooth warehouse
and operations processes streamlined with CRM, offers, field service, warehouse and accounting all
within one system.
GRENKELEASING Oy
GRENKELEASING Oy All'Ingrosso/Al Dettaglio
GRENKE on yksi johtavista leasingpalveluiden tarjoajista Euroopassa. Lue lisää yrityksestä: grenke.fi

GRENKE is one of the leading providers of leasing services in Europe. Read more about the company: grenke.fi
High Peak Finland Oy
High Peak Finland Oy All'Ingrosso/Al Dettaglio
https://highpeak.fi/
High Peak Finland Oy is one of the leading companies in Finnish business gift and promotional product market. Highpeak’s product and service portfolio offers the means to meet all needs and situations, with the strongest brands and e-commerce solutions.
IP-Agency Finland Oy
IP-Agency Finland Oy All'Ingrosso/Al Dettaglio
IP-Agency Finland Oy on johtava urheilu- ja vapaa-ajan tuotteisiin erikoistunut suora kuluttajille suunnattu verkkokauppayritys ja bränditalo. Lue lisää yrityksestä: ip-agency.fi

IP-Agency Finland Oy is a leading direct-to-consumer e-commerce company and brand house, specialized in products within sports and leisure. Read more about the company: ip-agency.fi
Kaasuvalo Oy
Kaasuvalo Oy All'Ingrosso/Al Dettaglio
We are a purely Finnish company and our roots go back to the time when we used gas lights in Finland.
Our wide range of products includes a variety of equipment and tools for the home, leisure home, garden, boat, caravan and mobile leisure. The common denominator of these products is an energy source, which can be liquefied petroleum gas, natural gas, kerosene, fuel oil, wood, pellets, coal, solar energy or electricity.
Our products are well-known brands that have the product standard required for the product in question, such as; CE, EN, ISO or other.
Through the product group menu, you can get to know our selection. Our stores in the Helsinki metropolitan area serve you personally and our numerous professional dealers around Finland are at your service. In addition, some products can be purchased from our online store.
Karto Oy
Karto Oy All'Ingrosso/Al Dettaglio
Karto halusi yhtenäistää ja tehostaa liiketoimintansa ohjaamista tiedolla. He valitsivat Odoo toiminnanohjausjärjestelmän ja SprintIT:n toimittajakumppaniksi.
Odoo-toiminnanohjausjärjestelmän piiriin siirryttiin ketterästi, toiminne kerrallaan. Ensimmäisessä aallossa otettiin käyttöön asiakkuuksien hallinta, tuotetiedot, kaikki myyntiin, hankintoihin ja varastoihin liittyvät toiminnot sekä taloushallinnon ja henkilöstön johtamiseen liittyvät osiot. Vain 6 viikkoa aloituksesta avattiin jälleenmyyjille suunnattu verkkokauppa.

Karto wanted to improve their business management. They chose Odoo for their ERP technology from SprintIT.
The huge Odoo project was implemented one operation at a time. The first wave introduced customer relationship management, product information, all functions related to sales, procurement and warehousing, as well as sections related to financial administration and personnel management. Just 6 weeks after launch, an online store for retailers was opened.
Kemiönsaaren venekeskus
Kemiönsaaren venekeskus All'Ingrosso/Al Dettaglio
Kemiönsaaren venekeskuksen mielestä veneilyn pitää olla huoletonta ja mukavaa. Siksi kaikki veneilijän palvelut ovat Venekeskuksessa käden ulottuvilla! Sijainti saariston sydämessä on tietotaitomme perusta. Vedet, saaret ja satamat ovat meille tuttuja, ja siksi pystymme neuvomaan asiakkaitamme monipuolisesti, veneilyyn liittyvissä asioissa.
Kokon Puutarha Oy
Kokon Puutarha Oy All'Ingrosso/Al Dettaglio
Kokon Puutarha kasvattaa ja myy kukkia kuluttajillle ja kauppiaille, myös verkkokaupassa. Aiemmin yritys johti toimintaansa exceleillä. Tammikuussa puutarha teki päätöksen Odoosen siirtymisestä ja jo toukokuussa kukkien verkkokauppaa hallinnoitiin Odoossa. Lue lisää yrityksestä: kokonpuutarha.fi

Kokon Puutarha grows and sells flowers to consumers and merchants, also online. Previously, the company managed its operations with excels. In January, the garden made the decision to move to Odoo, and already in May the flower online store was managed in Odoo. Read more about the company: kokonpuutarha.fi
Looks Deluxe
Looks Deluxe All'Ingrosso/Al Dettaglio
Tukkukauppa kauneudenhoitoalan ammattilaisille
Wholeseller of wide range beauty products for professionals