Diensten Ter Ondersteuning Van Het Katholiek Onderwijs (DOKO)

Diensten Ter Ondersteuning Van Het Katholiek Onderwijs (DOKO)

Diimplementasikan oleh

Eezee it (66 Reference(s))

Eezee it
Rue Léon Deladrière, 15
1300 Limal
Belgia
+32 10 87 00 24
veronique.lagae@eezee-it.com

DOKO fungeert als aankoopcentrale voor het uitrollen van raamovereenkomsten, geeft juridische ondersteuning en advies met betrekking tot de wetgeving overheidsopdrachten, stelt voorbeeldbestekken op, organiseert vormingen en ondersteunt netwerkgroepen.

DOKO staat niet alleen in voor de ondersteuning op het vlak van aankoopbeleid en overheidsopdrachten. Ook de verkoop van leermateriaal, ontwikkeld door Katholiek Onderwijs Vlaanderen behoren tot haar portefeuille.

Voor het beheer en het gunningsproces van overheidsopdrachten maakt Doko gebruik van Odoo Aankoop, Projecten, Documenten, Planning, eSign, Helpdesk, Email Marketing, Enquêtes en goedkeuringen.

Via de Odoo webshop kunnen scholen, vzw's en belanghebbenden hun aankopen doen van leer- en lesmateriaal.