Visitor (China), Fabien Pinckaers (fp) mailing list archives

I run " odoo.py scaffold Acade [...]

by - 03/23/2016 20:34:04

I run " odoo.py scaffold Academy my-modules" ‘文/集库(简书作者) 原文链接:http://www.jianshu.com/p/e9f8db92070f 著作权归作者所有,转载请联系作者获得授权,并标注“简书作者”。 odoo.py --addons-path addons,my-modules’