Community mailing list archives

community@mail.odoo.com

Remove timefrom datetime fields in views

by
Marco Neumann
- 12/03/2014 05:11:00
Hi all,

Is this something i need to do with a custom view addon or in UI?

Thanks


Best regards,

Marco Neumann ♦ McSmart B.V.
manager@mcsmart.com ♦ www.mcsmart.com ♦ 06-81339876

McSmart B.V. Betuwehaven 15 ♦ 3433 PT Nieuwegein ♦ 088 - 6060700

DISCLAIMER: 
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. McSmart B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

This message is intended for the exclusive use of the person(s) mentioned as recipient(s) and may contain personal and/or confidential information. If you have received this message in error, please notify the sender and delete this message from your system immediately. Directly or indirectly copying, disclosing, distributing, printing, publicising and/or in any way using this message or any part thereof by any means is strictly prohibited if you are not the intended recipient(s). This message and any associated attachments cannot be deemed as legally binding under any circumstances without the express written consent from McSmart B.V.  We are Not responsible for any loss and/or damages arising from any errors and/or omissions in its e-mail messages.