Delex Comm V

Delex Comm V

Implémenté par

Callista (49 référence(s))

Callista
Industrielaan 5 bus 1
2950 Kapellen
Belgique
03/369.90.29
sofie@callista.be

Delexbouwdroging.com of de specialist in het opsporen van lekken en drogen van gebouwen via bouwdroog-apparatuur. Aan iedere waterlek opsporing is een verslag verbonden voor de verzekering. Wat vroeger tot 1u tijd kostte om dit op uit te werken, wordt nu vereenvoudigd tot slechts 25 minuten. Op ieder ogenblik kan worden afgeleid hoeveel bouwdroog-apparatuur ter beschikking is zodat snel op de vraag van de klant kan ingespeeld worden. Callista is vaste partner van Delex in een nauwe samenwerking waarbij we de software samen promoten.

Delexbouwdroging.com or the specialist in detecting leaks and drying buildings through drying equipment. Each water leak detection requires a report for insurance to handle the damage needs to be paid. What used to take 1 hour of time to work this out, is now simplified to just 25 minutes. At any time Delex can derive the amount of drying equipment so they can quickly respond to customer demands. Callista is close partner of Delex where we promote the ODOO software together to reach new customers.