Naghahanap ng Mga Serbisyo?

Kontakin ang Partner sa Thailand

IT as a Service Co., Ltd.

Ready Partner

IT as a Service Co., Ltd.
9/179 M.8 T.Sumrongnue Moung District,
Samutprakarn Province,
10270 Bangkok
Thailand
info@itaas.co.th

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ของผู้ก่อตั้งบริษัท ซึ่งได้ผ่านประสบการณ์ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการด้านระบบไอที และเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างๆ รวมทั้งการนำเสนอ IT Solution ที่เหมาะสมกับลูกค้า เพื่อให้องค์กรของลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากระบบไอทีได้อย่างคุ้มค่า แต่โดยส่วนใหญ่จะใช้มุมมองเรื่อง Technology มากกว่ามุมมองการนำไปใช้งานของเจ้าหน้าที่ในองค์กรนั้นอย่างแท้จริง

ผู้ก่อตั้งบริษัทได้ใช้ระยะเวลาอีกกว่า 10 ปี ในการทำงานตำแหน่งผู้จัดการ IT ให้กับบริษัทแนวหน้าของประเทศไทย เพื่อรับทราบมุมมองการบริหารในฐานะผู้ใช้ระบบเทคโนโลยี จนทำให้รับทราบถึงมุมมองในฐานะลูกค้าของผู้ให้บริการ IT Solution ว่า บางครั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ได้ตอบโจทย์กับทุกบริษัทเสมอไป ความต้องการในมุมมองของผู้ใช้งาน และประเภทของธุรกิจก็จำเป็นต้องพิจารณาเป็นส่วนสำคัญเช่นกัน

 

 

ด้วยประสบการณ์ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการร่วม 20 ปี ทำให้ผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประยุกต์เทคโนโลยีให้เข้าไปเป็น ส่วนหนึ่งของการทำงานขององค์กรอย่างแท้จริงจึงจะเป็นประโยชน์ องค์กรที่ผู้นำใช้มุมมองของพนักงานมากเกินไป จะทำให้องค์กรนั้นล้าหลังในการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ องค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางจำนวนมากได้มองข้ามความสำคัญของการทำเทคโนโลยีไป ใช้ เพียงแค่เหตุผลว่าที่ทำกันอยู่ปัจจุบันนี้ก็ทำงานกันได้ ไม่ได้มีปัญหาอะไร จะทำเทคโนโลยีมาใช้ให้วุ่นวายไปทำไม แต่โลกธุรกิจไม่ว่าขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การขยายความร่วมมือของเขตเศรษฐกิจต่างๆ รวมทั้ง AEC ก่อให้เกิดผลดีกับผู้ที่มองหาโอกาส แต่ก็เป็นเป็นผลร้ายกับผู้ที่หยุดนิ่งไม่ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์

 

 

 Vision: Gateway to Digital Economy

 เราจะเป็นประตูนำพาลูกค้าของเราไปสู่ระบบเศรฐกิจภายใต้ยุคดิจิตอลอย่างมั่งคง

ด้วยประสบการณ์ของผู้ก่อตั้งและทีมงาน เรามั่นใจว่าการนำเสนอบริการของเราจะตอบโจทย์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีในองค์กร ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีในระยะยาว ที่จะมั่นใจได้ว่าเทคโนโลยีที่คุณใช้จะไม่ล้าหลังและคุณจะได้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง แต่จะไม่เป็นการใช้เทคโนโลยีเกินความจำเป็น จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่างบประมาณการลงทุนด้านเทคโนโลยีจะมีความคุ้มค่าอย่างแน่นอน

 

Mission: We will make simply solution to support customer business

เราจะนำความหลากหลายของเทคโนโลยีเพื่อมุ่งหวังที่จะ

ITaaS - มุ่งหวังที่จะทำให้การจัดการระบบ Information Technology ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากสำหรับองค์กรอีกต่อไป

ITaaS - มุ่งหวังที่จะรองรับความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ ทันเวลา ในราคาประหยัด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคุณ

ITaaS - มุ่งหวังที่จะให้ลูกค้าสามารถมุ่งเน้นเฉพาะธุรกิจ เพราะคุณได้ฝากการบริหารจัดการระบบ Information Technology ไว้กับมื่ออาชีพอย่างเรา

ITaaS - มุ่งหวังที่จะให้ลูกค้าตั้งแต่ขนาดเล็กและขนาดกลางได้มีโอกาสเข้าถึงระบบ Information Technology เพื่่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน เติบโตอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆกับเรา

ITaaS - มุ่งหวังที่จะให้ลูกค้าขนาดใหญ่ได้นำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคุณในการแข่งขันในเวทีระดับอาเชียน เอเชีย และระดับโลกได้อย่างมั่นใจ

References

The Parrot International Company Limited
The Parrot International Company Limited
ประกอบกิจการผลิต เสื้อผ้า สิ่งทอและเครื่องแต่งกายจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ