ระบบอีอาร์พี ซอฟต์แวร์เพียงหนี่งเดียวที่องค์กรของคุณต้องการ เพื่อบริหารและดำเนินการซื้อขาย สำหรับบริษัทเทรดดิ้งของคุณ

Registrations are closed

Introducing the all-in-one system to operate your trading company

   In this webinar, we will share how Indonesian trading companies can take advantage of various Odoo apps, such as our Purchase, Inventory and Sales apps. These apps help you manage a complete business cycle from supplier procurement to customer delivery and invoicing, done by automation.

   We will talk about:

   • Products and product categories

   • Vendor and vendor pricelists

   • Procurement strategy

   • Sending quotation and delivery to customers

   • Some extra: call for vendors, dropshipping, paying multiple vendor at once

   This webinar will be conducted in Thai.

   SPEAKERS 

   Derek Ng

   Business Advisor (APAC)

   Amazed by Odoo? We are always ready to give you a personalized demonstration of Odoo to show you how your business can be digitized and improved immediately.

   Schedule a meeting with us now: https://www.odoo.com/r/aua


   Upcoming Webinars

   Date & Time
   Monday
   June 29, 2020
   10:00 AM 11:00 AM Asia/Bangkok
   Organizer

   Odoo Limited

   +852 3950 0600
   events@odoo.com
   SHARE

   Find out what people see and say about this event, and join the conversation.