CTY TNHH ONP VN

CTY TNHH ONP VN

Implementiert durch

Onnet Consulting Vietnam JSC. (14 Referenz(en)

Onnet Consulting Vietnam JSC.
137A Nguyen Van Cu Street, Ngoc Lam Ward
Long Bien District
100000 Hanoi
Vietnam
+84 24 6663 9523
info@on.net.vn
ONP-Vietnam, an American company, was founded in 2010.  The company specializes in producing wood kitchen accessories for the High Quality Wooden Kitchen Industry.  ONP-Vietnam uses solid woods such as hard maple, rubber wood, and SPF, along with both veneer core and composite core plywood, to produce high quality parts. ONP-Vietnam is a two-shift operation with 160 production workers and staff. ONP-Vietnam uses a variety of machines, employing the latest technology, to ensure that our parts are made efficiently and with a minimum of variation.

ONP-Vietnam believes that its people are critical in ensuring that product is made to specification and with the least cost.  It is ONP-Vietnam’s philosophy that decisions should be made at the lowest level possible in the organization. In other words, our employees are empowered to make decisions that pertain to their jobs.  This increases ownership of problems, brings focus to difficulties, and gets resolution quickly. 

For our employees to take on such responsibility, they must have business literacy.  ONP-Vietnam provides multiple training opportunities for its employees; from the monthly employee meeting, where details of the previous month’s performance are shared, to individual and group training events. As employees grow in knowledge and experience, they often take on more challenging roles. ONP-Vietnam is a high energy, fast passed organization.  Things change continually at ONP-Vietnam.  We are constantly trying to improve our performance, looking for new and better ways to do things. It is easy to get caught up in the excitement.
 
At ONP-Vietnam, the people control the company, not the other way around.  We look for the best way to do things, then document those best practices using procedures, visual work instructions, and quality standards.  This makes it easy for a new employees to learn their job and get up to speed.  It also helps to control variation and unexpected consequences. At ONP-Vietnam, we say what we will do, then do what we said we will do.  It is our motto.  As situations change, we revise and update our documentation to make sure we always are in control of the company.  Whether it is revising CARB compliance to the new EPA standard, or reviewing a procedure to accommodate a better process we are on top of it.

ONP-Vietnam, một công ty của Mỹ, được thành lập vào năm 2010. Công ty chuyên sản xuất phụ kiện bếp gỗ cho ngành Bếp Gỗ Chất lượng cao. ONP-Việt Nam sử dụng các loại gỗ nguyên khối như gỗ cứng, gỗ cao su và gỗ SPF, cùng với cả ván ép cốt veneer và cốt composite để sản xuất các bộ phận chất lượng cao.

ONP-Việt Nam hoạt động theo hai ca với 160 công nhân và nhân viên sản xuất. ONP-Vietnam sử dụng nhiều loại máy móc khác nhau, sử dụng công nghệ mới nhất, để đảm bảo rằng các bộ phận của chúng tôi được sản xuất hiệu quả và ít biến động nhất. ONP-Việt Nam tin rằng nhân viên của mình rất quan trọng trong việc đảm bảo sản phẩm được sản xuất theo đặc điểm kỹ thuật và với chi phí thấp nhất. Triết lý của ONP-Việt Nam là các quyết định phải được đưa ra ở cấp thấp nhất có thể trong tổ chức. Nói cách khác, nhân viên của chúng tôi được trao quyền để đưa ra các quyết định liên quan đến công việc của họ. Điều này giúp mọi người tập trung vào các khó khăn và giải quyết nhanh chóng.

Để nhân viên của chúng tôi đảm nhận trách nhiệm như vậy, họ phải có kiến ​​thức kinh doanh. ONP-Việt Nam cung cấp nhiều cơ hội đào tạo cho nhân viên của mình; từ cuộc họp nhân viên hàng tháng, nơi chia sẻ chi tiết về hiệu suất của tháng trước, đến các sự kiện đào tạo cá nhân và nhóm. Khi nhân viên phát triển về kiến ​​thức và kinh nghiệm, họ thường đảm nhận những vai trò thách thức hơn.
 
ONP-Việt Nam là một tổ chức năng lượng cao, phát triển nhanh chóng. Mọi thứ liên tục thay đổi tại ONP-Việt Nam. Chúng tôi không ngừng cố gắng cải thiện hiệu suất của mình, tìm kiếm những cách làm mới và tốt hơn. Nó rất dễ bị cuốn vào sự phấn khích. Tại ONP-Việt Nam, mọi người kiểm soát công ty chứ không phải ngược lại. Chúng tôi tìm kiếm cách tốt nhất để thực hiện công việc, sau đó ghi lại các phương pháp hay nhất đó bằng cách sử dụng các quy trình, hướng dẫn công việc trực quan và tiêu chuẩn chất lượng. Điều này giúp nhân viên mới dễ dàng học hỏi công việc của họ và bắt kịp tốc độ. Nó cũng giúp kiểm soát sự thay đổi và những hậu quả không mong muốn.
 
Tại ONP-Việt Nam, chúng tôi nói những gì chúng tôi sẽ làm, sau đó làm những gì chúng tôi đã nói chúng tôi sẽ làm. Đó là phương châm của chúng tôi. Khi các tình huống thay đổi, chúng tôi sẽ sửa đổi và cập nhật tài liệu của mình để đảm bảo rằng chúng tôi luôn nắm quyền kiểm soát công ty. Cho dù đó là sửa đổi việc tuân thủ CARB theo tiêu chuẩn EPA mới, hay xem xét một quy trình để phù hợp với một quy trình tốt hơn, chúng tôi luôn đề cao nó.