Stål & Plast A/S  - DK11760074
Stål & Plast A/S - DK11760074
Stål & Plast A/S, established in 1984, specializes in the manufacture of Ebb and Flow bench trays for irrigation, using high-impact polystyrene (HIPS). Their trays are recognized for their quality and reliability in facilitating plant growth and water savings in large-scale growing operations. The company has a history of continuous product testing and improvement, ensuring their trays meet the needs of modern greenhouses globally. Their manufacturing process involves a co-extrusion line that produces raw plates made of UV-stable HIPS, available in standard and custom thicknesses. Stål & Plast is committed to sustainability, with their products being 100% recyclable and designed for long-term use to reduce water and nutrient consumption compared to traditional growing methods. They have expanded their operations to include a plant in the United States to better serve customers in North and South America

Stål & Plast A/S, grundlagt i 1984, er specialiseret i fremstilling af Ebb and Flow bænkbakker til vanding ved brug af slagfast polystyren (HIPS). Deres bakker er anerkendt for deres kvalitet og pålidelighed i forbindelse med fremme af plantevækst og vandbesparelser i storstilet dyrkningsdrift. Virksomheden har en historie med kontinuerlig produkttest og forbedring, hvilket sikrer, at deres bakker opfylder behovene i moderne drivhuse globalt. Deres produktionsproces involverer en co-ekstruderingslinje, der producerer plader lavet af UV-stabilt HIPS, tilgængelige i standard og brugerdefinerede tykkelser. Stål & Plast er forpligtet til bæredygtighed, med produkter, der er 100% genanvendelige og designet til langvarig brug for at reducere vand- og næringsstof forbrug sammenlignet med traditionelle dyrkningsmetoder. De har udvidet deres operationer til at inkludere en fabrik i USA for bedre at betjene kunder i Nord- og Sydamerika.
Výrobní
Systuen PANA ApS
Systuen PANA ApS
Systuen PANA ApS, baseret i Ry, Danmark, har siden 1984 specialiseret sig i at producere gardiner og andre boligtekstiler primært til detailhandlen. Virksomheden er kendt for sit fokus på kvalitet, nærvær, høj faglighed og god service. Med mere end 20 dedikerede og kompetente syersker tilbyder PANA en række specialiserede tjenester og produkter, herunder skræddersyede løsninger til både erhverv og private kunder. Deres målsætning er at være den førende systue i Danmark inden for gardinsyning, hvor de lægger vægt på serviceniveau, fleksibilitet, kvalitet og præcision. PANA understreger deres forpligtelse til bæredygtighed ved at vælge miljøvenlige materialer og drive produktionen i Danmark, hvilket øger deres fleksibilitet og nærhed til kunderne

Systuen PANA ApS, located in Ry, Denmark, has specialized in producing curtains and other home textiles primarily for the retail sector since 1984. The company prides itself on its focus on quality, presence, high professionalism, and good service. With over 20 dedicated and skilled seamstresses, PANA offers a variety of specialized services and products, including custom solutions for both commercial and private clients. Their goal is to be the leading curtain sewing studio in Denmark, emphasizing service level, flexibility, quality, and precision. PANA emphasizes their commitment to sustainability by choosing environmentally friendly materials and conducting their production in Denmark, which enhances their flexibility and proximity to customers​
Výrobní